Background Image

Kalender

10
jul
‘Global Solar Energy Summit’ during July 10-12, 2017 at Madrid, Spain

25
sep
Den största internationella konferensen för forskning, teknik och tillämpningar kring

25
sep
Amsterdam hosts the 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition from 25 to 29 September 2017

Solcellsmässan i Karlstad 24-25 mars 2017!

NordicSolar1

Foto: Nordic Solar

Föreningen Hållbart byggande i Värmland erbjuder dig/er möjlighet att kostnadsfritt delta i Solcellsmässan i Karlstad 24-25 mars 2017.

Fredag 24 mars kl 14-17 ägnar vi oss åt ”större” fastighetsägare – fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar m m. Förutom utställda produkter och system blir det några kortare inspirationsföreläsningar samt möjligheter till personlig konsultation. Vi håller till på Elite Stadshotellet i Karlstad, och om solen skiner finns det möjlighet att flytta programmet utomhus.

Lördag 25 mars kl 10-14 vänder vi oss till privata småhusägare med utställda produkter och system, och med möjlighet till personlig konsultation. Vi håller till på Stora Torget i Karlstad och har ett mässtält på 15 m2 till vårt förfogande.

Läs mer...

Två nya innovationsprojekt

Strax innan årsskiftet startades två nya innovationsprojekt upp inom ramarna för ecoINSIDE.

Innovationsprojekt Solkok ska minska den belastning på miljön som matlagning med biobränslen innebär för världens cirka 3 miljoner människor. Med hjälp av en solkokare kan man laga mat inomhus och efter solen gått ned. Man spar tid eftersom samlande av biobränsle ofta är tidskrävande, den tid skulle kunna användas för utbildning eller ett betalt jobb. Läs mer om Solkok här...

Innovationsprojekt Solcellsduk har sitt ursprung i Norge där några norska ingenjörer arbetat för att göra solceller mer vanliga. De arbetar med att integrera flexibla solceller på en duk. Solcellsdukar gör det lättare att utnyttja solenergi eftersom den är så flexibel och kan användas på många olika sätt. Den är också ett sätt att få tillgång till energi på platser där det annars inte skulle vara möjligt. Läs mer om Solcellsduk här...

Statsministerbesøk på ny innovasjonslab

Erna Solberg kastet glans over den nye innovasjons- og verifikasjonslaben som NCE MNT har bygget opp i Horten. – Vi må bli flinkere til å beholde gode idéer i Norge, sa hun.

Innovasjons- og verifikasjonslaboratoriet Verify the Solution er den nye satsingen i klyngemiljøet i Horten. Den har sitt utspring fra NCE Micro and Nanotechnology – en nettverksklynge som kom på plass i 2005 med god hjelp av daværende kommunalminister Erna Solberg. Läs hela artikeln här

Multiconsult skal utrede konsekvensene av et planlagt solkraftverk i Etiopia.

Det statlige kraftselskapet i Etiopia planlegger å bygge et 100 MW solkraftverk ved byen Metahara, 200 km øst for hovedstaden Addis Abeba. Prosjektet inngår i Power Africa, et USA-ledet initiativ for fornybar energi i Afrika.


Viktig milepæl

Multiconsult vant nylig en internasjonal anbudskonkurranse for konsekvensutredning av Metahara-kraftverket. Avtalen ble signert 2. desember og oppstart er planlagt i januar 2017. Oppdraget ledes av seksjon for naturressurser, i samarbeid med selskapets solenergi-spesialister.

Läs mer