Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                           

Inbjudan till distanskurs i beställarkompetens Solel

Föreningen Hållbart byggande i Värmland och Glava Energy Center arrangerar i samverkan med ByggDialog Dalarna och Högskolan Dalarna en kostnadsfri distanskurs som riktar sig mot beställare och ger kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för installation av solcellssystem i större byggnader såsom flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra kommunala eller kommersiella byggnader.

Kursen förmedlar grundläggande kunskap om solcellsteknik och systemutformning. Huvudfokus för kursen ligger på regelverk, ekonomi och upphandling av solcellssystem.

Läs mer...

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait