Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                           

Nu är det dags att anmäla sig till GEC-kursen Solcellsinstallatör!

Behovet av solcellsinstallatörer ökar kraftigt i Sverige nu och de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Glava Energy Center anordnar därför under våren en installatörskurs vars syfte är att ge sådan grundläggande praktisk och teoretisk kunskap för installation av solcellsanläggningar att installationen genomförs med god kvalitet, rättssäkert, ekonomiskt och tekniskt korrekt.

Läs mer om kursen...

Till anmälan för kursen...

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait