Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                           

Solelstatistiken för 2017 har kommit!

I Solkompaniets senaste nyhetsbrev kan vi läsa att statistiken för 2017 kom strax före påsk. Det är andra året som SCB mäter solel så att Sverige har koll på hur det går för vår nya energikälla. Solel växte med 65 procent under 2017 och närmar sig nu två promille av elförbrukningen i Sverige. Med dagens ökningstakt når solel en terawattimme redan 2020 (en miljard kilowattimmar per år). Det totala antalet solelanläggningar steg till 15 300 stycken. Databasen är enkel att söka i själv. Det är en utmärkt grund för jämförelser mellan kommuner och olika storlekar på anläggningar.

Här hittar du den nationella solelstatistiken...

 

Rapport: Solcellesystemer og sol i systemet

«Solcellesystemer og sol i systemet» gir en oppdatert situasjonsbeskrivelse av solbransjen i Norge. Rapporten er bestilt av Solenergiklyngen for å bidra til å knuse myter og tette kunnskapshull i forhold til hva solenergi kan gjøre for norsk næringsliv.

Läs mer

Inbjudan till distanskurs i beställarkompetens Solel

Föreningen Hållbart byggande i Värmland och Glava Energy Center arrangerar i samverkan med ByggDialog Dalarna och Högskolan Dalarna en kostnadsfri distanskurs som riktar sig mot beställare och ger kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för installation av solcellssystem i större byggnader såsom flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra kommunala eller kommersiella byggnader.

Kursen förmedlar grundläggande kunskap om solcellsteknik och systemutformning. Huvudfokus för kursen ligger på regelverk, ekonomi och upphandling av solcellssystem.

Läs mer...

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait