Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                           

Medlemsskap

För medlemskap i Glava Energy Center krävs att företaget eller organisationen bedriver verksamhet eller är aktiva inom förnybar energi eller energieffektivisering. Medlemskap kan i förekommande fall även beviljas för annan juridisk person och privatperson som visar intresse för föreningens verksamhet. Genom sitt medlemskap har alla medlemmar möjlighet att påverka innehållet i de aktiviteter och projekt som drivs av Glava Energy Center.

Beslut om medlemskap tas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte.

 

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait