Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                           

Bli medlem

För medlemskap i Glava Energy Center krävs att företaget eller organisationen bedriver verksamhet eller är aktiva inom förnybar energi eller energieffektivisering. Medlemskap kan i förekommande fall även beviljas för annan juridisk person och privatperson som visar intresse för föreningens verksamhet. Genom sitt medlemskap har alla medlemmar möjlighet att påverka innehållet i de aktiviteter och projekt som drivs av Glava Energy Center.

Beslut om medlemskap tas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte.

 

Medlemsavgift per år

För företag baseras medlemsavgiften på antal anställda:

0 - 3 anställda: 3000 kronor

4 - 30 anställda: 6000 kronor

31 - 99 anställda: 10000 kronor

100 eller fler anställda: 30000 kronor

För universitet, högskolor och andra lärosäten:

2000 kronor

För privatpersoner:

500 kronor

 

Serviceavgift per år

För företag:

Utöver medlemsavgift som återspeglar ett medlemskap i föreningen tillkommer en serviceavgift för företag i föreningen som kan variera mellan 1000 kronor och 20000 kronor. Serviceavgiften är tänkt att återspegla medlemmarnas nyttjande och investeringar i föreningen. Storleken på serviceavgiftens bestäms efter diskussioner med föreningens ledning/styrelse.

För universitet, högskolor och andra lärosäten:

8000 kronor

För privatpersoner:

Ingen serviceavgift.

 

Medlemsinsats

För företag, universitet, högskolor och andra lärosäten:

Alla nya medlemmar betalar en engångssumma det första året i form av en medlemsinsats på 1000 kronor.

För privatpersoner:

Privatpersoner betalar ingen engångssumma första året. Däremot önskar styrelsen att privatpersoner bifogar en avsiktsförklaring med medlemsansökan.

 

Medlemsansökan

Ansök om medlemskap, genom att fylla i och skick in ansökan om medlemsskap till Glava Energy Center enligt instruktionerna i blanketten.

 

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait