Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                           

Årsstämma 2019

 Registrering stängt
 
18
Kategori
Händer i GEC
Datum
2019-04-03 16:00 - 18:00
Plats
Glava Energy Centers lokaler - Hillringsberg
Antal platser
40
Tillgängliga platser
22
Bilaga

Glava Energy Center kallar till årsstämma den 3 april prel klockan 16.00 - 18.00 och de av er som kommer på stämman, får gärna stanna kvar och äta middag med oss efter mötet.

Plats: Glava Energy Centers lokaler, Hillringsberg

Föreslagen dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av ordförande vid stämman 

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fastställande av dagordningen

6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om 

a. fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 

b. dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verksamhetsanvarig

9. Val av styrelseledamöter det år så skall ske

10. Val av revisor det år så skall ske

11. Val av valberedning

12. Övriga ärenden

 

Önskar ni även delta på årets GEC-konferens den 4 april, vänligen anmäl er här...

 
 

Alla datum

  • 2019-04-03 16:00 - 18:00

Lista över deltagare

Bengt Danielsson (1)
Anonymous (1)
Carl-Eric Engström Cee (1)
claes pettersson (1)
Anders Dahlström (1)
Linn Andersson Strannegård (1)
Maria Sandström (1)
Magnus Nilsson (1)
Anonymous (1)
Ole Jakob Sørdalen (1)
Anonymous (1)
Anonymous (1)
Adam Bernunger (1)
Axel Alm (1)
trine kopstad berentsen (1)
André Nylén (1)
Lars Johansson (1)
Christer Bergerland (1)

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait