Background Image

Kalender

07
sep
Den 7. og 8. september arrangerer OREEC og Norges Varemesse SMART MOBILITY – en omfattende fagkonferanse

25
sep
Den största internationella konferensen för forskning, teknik och tillämpningar kring

25
sep
Amsterdam hosts the 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition from 25 to 29 September 2017

Glava Energy Centers projekt

ecoINSIDE

2015 - 2018

ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer. Prosjektpartene vil bidra med sin unike spisskompetanse og etablere samarbeid mellom nærings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer over grensen. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

www.ecoinside.nu 

 

Smart Grids Plus ERA-Net - European Pattern Recognition (EPR) project

2016 - 2018

Projektets syfte är att använda mönsterigenkänning som ett verktyg för elnätsoperatörer och producenter genom att optimera elsystemet och möjliggöra högre andel av förnybar elproduktion. Projektets mål är att utveckla, testa och  validera metorder för tillmpning av mönterigenkänning på sex olika områden: proaktivt underhåll (Energjisa och MälarEnergi), elförbrukningsstudier (Falbygdens energi), lokalt energisystem - mikronät (Glava Energy Center), effektreglering genom spänningsreglering (MälarEnergi), "Hosting Capacity" - Acceptansgräns (MälarEnergi) och Systemtröghetsstöd (Enerjisa).

Huvudprojektledare: Metrum. Partnerföretag: Glava Energy Center, Embriq, Eltek, MälarEnergi, STRI, Energisa och Baskent Ayedag Toroslar från Sverige, Norge och Turkiet.

Finansiärer: Energimyndigheten, Norges forskningsråd och Turkiets vetenskapliga och tekniska forskningsråd (Tübitak) inom ramen för programinitiativet ERA-Net Smart Grids Plus med stöd av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

www.europeanpatternrecognition.eu 

 

Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling

2013 - 2015

Projektet låg till grund för den nationella testbädd/innovationsinfrastruktur för solenergilösningar som idag lever vidare. Testbädden gav ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet – vilket på sikt bidrar till ett mer hållbart stadsbyggande. Målet var och är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar som knyter samman ledande svenska innovationsaktörer i ett långsiktigt samarbete. Målet var vidare att genom tvärsektoriella diskussioner och personliga möten, där aktörer inom hela värdekedjan aktivt medverkade, tydliggöra hur behov ska tillgodoses genom testbäddens resurser och sedan aktivt arbeta för ökat nyttiggörande av dessa.

Finansiärer: VINNOVA, Västra Götalandsregionen och medverkande organisationer och företag: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Projektledare), Glafo Glasforskningsinstitutet, Glava Energy Center, Chalmers tekniska högskola, Riksbyggen, TMF – Trä- och möbelföretagen, Linköpings Universitet, Skanska AB, Borås Energi och Miljö, Svensk Solenergi, Solkompaniet, Högskolan Dalarna, Encubator, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, Paradisenergi AB, Caverion, SweModule AB.

www.solartestbed.se 

 

FEM

2008 - 2014

FEM står för Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö. FEM är ett gränöverskridande samarbete mellan Akershus och Hedmark fylken i Norge samt Värmland och Dalarnas län i Sverige och har medfinansierats inom ramen av Interreg Sverige - Norge mellan åren 2008 och 2014. Målet har under dessa år varit att projektet ska bidra till nya, hållbara produkter, nätverk och arbetstillfällen i FEM-regionen. FEM var uppdelat i tre olika Interreg-projekt; FEM1, FEM2 och FEM2020.

www.femweb.nu