Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGB                         rgb emh logotyp rgb          

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

GEC-kurs: Solcellsinstallatör

Glava Energy Center erbjuder kurser med fokus på solenergi, bland annat för solcellsinstallatörer. Vi använder den senaste utbildningsutrustningen och du får genomföra de praktiska momenten på tak som av säkerhetsskäl står på marken. 

Som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet har ecoINSIDE2 utvecklat ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning vid GEC för den kraftigt växande solenergimarknaden i Skandinavien, då efterfrågan på kompetens personal växer i och med att antalet installationer av solceller ökar. . I första skedet har två utbildningstillfällen genomförts på svenska vid GEC i GECs regi, där detta utbildningskoncept nu används. 

Bakgrund:

Behovet av solcellsinstallatörer ökar kraftigt i Sverige nu och de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Kursens syfte:

Syftet med kursen är att ge sådan grundläggande praktisk och teoretisk kunskap för installation av solcellsanläggningar att installationen genomförs med god kvalitet, rättssäkert, ekonomiskt och tekniskt korrekt.

Kursen ska ge kunskap om solcellsanläggningens optimala funktion och koppling till byggnadens övriga energisystem samt kunskap om kundservice, arbetsmiljö och säkerhet.

Kursens mål:

Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att själv kunna projektera, dimensionera och installera solceller. Fackmannakunskap är viktig för en bra funktion och säker drift. Installationen ska klara krav från försäkringsbolag och garantier. 

Kursinnehåll:

  • Solcellsanläggningens funktion. Grundläggande ellära - AC och DC.
  • Solcellsteknik och systemlösningar
  • Koppling till byggnadens övriga energisystem
  • Batterier och lagringssystem 
  • Dimensionering av solcellsanläggning för enskild byggnad
  • Installation av växelriktare och tillhörande elektroniska styrinstrument
  • Kundservice - Stöd och bidrag till installation. Rotavdrag och solcellsstöd.
  • Arbetsmiljö och säkerhet 
  • Montage av solceller på mark. Teori och praktik
  • Montage av solceller på tak. Teori och praktik

Förkunskaper:

Viss erfarenhet av installation av solceller.

Utrustning:

Glava Energy Center tillhandahåller verktygoch utrustning. Medtag arbetskläder för utomhusbruk.

Kursintyg:

Efter avslutad godkänd utbildning erhålls kursintyg från Glava Energy Center. Kursen ger behörighet att söka GEC-kursen Solcellsinstalltör steg 2.