Hoppa till huvudinnehållet

För ett smart hållbart energisystem

Som innovationskluster, utbildningsaktör och medlemsdriven förening brinner Glava Energy Center för ett hållbart energisystem i Värmland och världen – med solen i centrum.

Aktuellt & event

Rader av svarta vertikala solpaneler i snörikt landskap.

AktuelltInnovativ markanläggning i norr får Solenergipriset 2024

Sunna Groups pilotanläggning Lilla Norrskenet vinner Solenergipriset 2024 för årets markanläggning. Sunna, som är ett av Glava Energy Centers medlemsföretag, vill med anläggningen påvisa och maximera solenergins potential även i norr.

Solpaneler på en grönskande äng. Logotyper för Europeiska unionen, Region Värmland, Karlstads universitet och Glava Energy Center.

KalenderEnergikonferensen 2024 – Nu ställer vi om!

Välkommen till Glava Energy Centers årskonferens – en konferens där vi flyttar fram positionerna och sätter fokus på lösningar. Energikonferensen den 7 maj 2024 är en mötesplats för alla som vill vara med i omställningen. Anmäl dig i dag! 

KalenderBesiktning solcellsanläggningar

Glava Energy Centers 2-dagsutbildning om besiktning av solcellsanläggningar omfattar teori och praktisk träning i form av felidentifiering i autentisk miljö i Glava Energy Centers solpark. Kursen ger fördjupad kunskap om besiktning av solceller och de allmänna riktlinjer och föreskrifter som finns. Nästa kurstillfälle är 28-29 maj 2024.