Hoppa till huvudinnehållet

Afrikanska energiaktörer utbildas i solenergi

21 energiaktörer från fem afrikanska länder besökte onsdagen den 21 september 2022 Glava Energy Center för en heldagsutbildning om solenergi och hållbara energisystem. Utbildningen är en del av Life Academys internationella träningsprogram i förnybar energi som ska främja förändringsarbete för hållbar utveckling i utvecklingsländer.

Det Karlstadsbaserade företaget LIFE Academys internationella träningsprogram finansieras av Sida och riktar sig till personer med position och möjlighet att påverka verksamheten i företag, myndigheter och organisationer i utvecklingsländer.

Potentiella förändringsagenter i hemlandet

Deltagarna får genom det 1,5 år långa programmet utbildning och mentorstöd för att starta och genomföra ett förändringsarbete för hållbar utveckling i sina hemländer.

– För att bli antagen till våra träningsprogram krävs att du är en potentiell förändringsagent i hemlandet. Deltagarna är alltså personer som sitter på positioner som ger dem möjlighet och mandat att arbeta för en hållbar utveckling. Genom programmet får de utbildning och stöd i att starta ett sådant förändringsarbete, säger Kristina Landfors, VD LIFE Academy.

LIFE Academy har arrangerat de internationella träningsprogrammen i över 20 år och de är alltid inriktade på hållbar utveckling. De gånger programmen fokuserar på förnybar energi förläggs en del av utbildningen på plats i Glava Energy Center.

– Vi har utbildat deltagare i Life Academys program i tio års tid och ser det som ett viktigt samarbete. Det är viktigt att elektrifieringen av Afrika sker hållbart och där kan vi bidra med kunskaper om solenergi och smarta hållbara energisystem. Samtidigt är den här dialogen också mycket givande för oss eftersom det ger oss en verklighetskoppling till hur utmaningarna ser ut i olika regioner i Afrika, säger Magnus Nilsson, verksamhetschef Glava Energy Center.

Kunskap ger självförtroende

Vid utbildningen i Glava den 21 september deltog 21 programdeltagare från Kenya, Mocambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Teoripassen handlade bland annat om globala och regionala trender i energisektorn, solenergiteknik, energisystem, smarta nät, mikronät och energiflexibilitet. Dessutom ingick en visning av Glava Energy Centers solmodulpark och solpanelsfabriken SweModule där deltagarna fick en genomgång av hur produktionslinjen från solcell till solmodul fungerar.

– Ett globalt mål i Agenda 2030 är Hållbar energi till alla. Om Mocambique ska klara det målet måste den förnybara elproduktionen öka markant. Investeringar i solenergi är en viktig del i den utvecklingen. Men för att kunna sälja och argumentera för en viss energiteknik är det viktigt att ha kunskap om tekniken i fråga. Kunskap ger självförtroende att driva på utvecklingen, säger Rosa Chilundo, en av deltagarna som till vardags arbetar som energitekniker med fokus på förnybar energi och hållbarhets- och utvecklingsarbete vid energiföretaget Electricidade de Mocambique.

Innovation från Arvikaföretag presenterades

Deltagarna fick också en visning av Arvikaföretaget Sunfurias Solkok-lösning, en innovation som vidareutvecklats med stöd av Glava Energy Center. I dag används oerhörda mängder ved vid matlagning på den afrikanska landsbygden. Veden är en bristvara och många, främst kvinnor, får gå långa sträckor för att hitta tillräckligt med ved för kvällens matlagning. Den stora vedeldningen är problematisk på flera sätt – dels innebär den miljöproblem genom avskogning och utsläpp av växthusgaser, dels hälsoproblem kopplat till inandning av rök. Med en solkokare värms i stället olja upp under dagtid med hjälp av solenergi vilket innebär att vedeldning vid matlagning kan undvikas. En solkokare innebär därför också en tidsbesparing eftersom man slipper leta ved och kan i stället lägga tiden på exempelvis utbildning eller ett betalt jobb.

– Utbildningen vid Glava Energy Center är en viktig del av träningsprogrammet eftersom det spänner över både spetskunskap om energitekniker i framkant och konkreta robusta lösningar som solkokaren, säger Kristina Landfors vid LIFE Academy.

Bildtext: Isac Myrén Andersson, projektledare smarta hållbara energisystem vid Glava Energy Center gav deltagarna en genomgång om hur produktionslinjen från solcell till solmodul fungerar.

Senast uppdaterad: 2023-04-28