Hoppa till huvudinnehållet

Afrikanska förändringsagenter utbildades i Glava

Ingenjören Jilian Ouko från elnätsbolaget Kenya Power var en av 30 förändringsagenter från Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia som i oktober deltog i en heldagsutbildning vid Glava Energy Center. Utbildningen är en del av LIFE Academys internationella och SIDA-finansierade träningsprogram i förnybar energi som ska främja förändringsarbete för hållbar utveckling i afrikanska länder.

– I Kenya behöver vi öka produktionen av förnybar energi, minska utsläppen från transporter och säkerställa eltillgång till hushåll utanför elnätet. Vi behöver ett smart hållbart energisystem för att möta behovet av både ökad förnybar elproduktion och e-mobilitet i transportsektorn, säger Jilian Ouko, design- och konstruktionsingenjör vid elnätsbolaget Kenya Power.

Ska kunna påverka hållbar utveckling i hemlandet

LIFE Academy har arrangerat SIDA-finansierade internationella träningsprogram för hållbar utveckling i snart 30 år. I det här fallet handlar det om programmet ”Global Capacity Development Programme on Renewable Energy” med särskilt fokus på förnybar energi. Programmet syftar till att skapa ökad kunskap och kapacitet hos utvalda organisationer och deltagare om hur olika energisystem baserade på förnybar energi kan utvecklas på olika nivåer i samhället. Från lokala samhällen utan elnätanslutning till större anläggningar på nationell nivå. 

– Vi är noga i urvalet av deltagare eftersom de måste ha stora möjligheter till påverkan. De måste vara förändringsagenter med potential att bidra till positiv förändring för hållbar utveckling i respektive organisation och land, säger Therese Rosenblad, projektledare och internationell koordinator vid LIFE Academy.

Träningsprogrammet pågår i cirka 1–1,5 år och denna omgång inleddes i maj 2023 i Zambia. Där bildade deltagarna fem landsgrupper med uppdraget att identifiera landets största utmaning i relation till förnybar energi och att utveckla ett gemensamt förändringsprojekt. Under programmets gång ska deltagarna sedan genomföra förändringsprojektet som ska stödja förändringsprocesser inom deltagarnas egna organisationer och verksamhetsområden. 

Utbildningar i Glava sedan mer än tio år

Under det två veckor långa Sverigebesöket i oktober ingår bland annat utbildningen vid Glava Energy och besök Kungliga tekniska högskolan, Energimyndigheten och Tekniska museet i Stockholm. Glava Energy Center har utbildat deltagare i LIFE Academys träningsprogram i över tio år. Utbildningen den 4 oktober 2023 omfattade teoripass om globala och regionala trender i energisektorn, solenergiteknik, energisystem, smarta nät, mikronät och energiflexibilitet. 

– Samarbetet med LIFE Academy är viktigt för oss. Vi kan bidra med ökad kunskap hos deltagarna om utvecklingen av smarta energisystem och solenergi, vilket är viktigt för en hållbar omställning och elektrifiering i de afrikanska länderna. Samtidigt får vi ett breddat nätverk till nyckelaktörer i den Afrikanska energiomställningen, säger Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center.

Om träningsprogrammet

Läs mer om "Global Capacity Development Programme on Renewable Energy” och andra internationella träningsprogram på LIFE Academys webbplats

Senast uppdaterad: 2023-10-05