Hoppa till huvudinnehållet

Agenda 2030 i fokus för workshop med medlemsföretagen

Hur bidrar Glava Energy Center och medlemsföretagen till de globala målen och Agenda 2030? Inom ramen för projektet Solkluster, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland, genomfördes en workshop med syftet att belysa hur ett hållbarhetsarbete kan startas upp. Workshopen hölls av Lisa Gärdt, processledare inom hållbarhetsanalys, i anslutning till Glava Energy Centers årsstämma den 2 maj då många medlemsföretag var samlade.

Varför en workshop om Agenda 2030?

– Det var en kunskapshöjande insats där styrelsen och föreningsmedlemmarna, till stor del små och medelstora företag, fick möjlighet att bekanta sig med delmålen i Agenda 2030. Det handlar både om att kunna identifiera vilka mål som är relevanta för olika delar av verksamheten och att på samma gång synliggöra och inse bredden i verksamheten. En sådan workshop kan ses som ett inledande steg i ett hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030, säger Lisa Gärdt.

Vad visade workshopen?

– Den stora insikten är att Glava Energy Center och medlemsföretagen bidrar mycket inom delmål sju som handlar om förnybar energi – det finns liksom i verksamheternas DNA. Men workshopen visar att man också bidrar till delmål man kanske inte först tänker på, exempelvis om sysselsättning, avfallsfrågor och jämlikhet. Ta solkoksprojektet till exempel, som utöver att handla om solenergi också är ett välutvecklat jämställdhetsprojekt som kan bidra till att öka kvinnors egenmakt i utvecklingsländer, säger Lisa Gärdt.

Varför ska en verksamhet arbeta utifrån de globala målen?

Det är ett kraftfullt verktyg som Glava Energy Center och medlemsföretagen kan använda för att följa upp sina verksamheter. Det handlar alltså inte om att kartlägga och klappa sig själv på axeln. I stället ska man kartlägga nuläget, identifiera indikatorer och sätta mål för framtiden som man sedan följer upp. På så sätt får man progression i hållbarhetsarbetet. Det är det vi startat i Glava Energy Center nu, säger Lisa Gärdt.

Om projekt Solkluster

Det övergripande målet med projektet Solkluster är stärkt konkurrenskraft för regionala små och medelstora företag inom solenergibranschen genom tillgång till en klustermiljö där de kan testa sina innovativa solenergilösningar. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Region Värmland.

Senast uppdaterad: 2023-04-28