Hoppa till huvudinnehållet

Behov och brister synliggörs genom dialog med energiaktörer

Vad tycker eldistributörer, elproducenter och elkonsumenter om energiprocessen i Värmland? Vilka är hindren och begränsningarna när det kommer till samverkan och utbyte? Det försöker Glava Energy Center reda ut genom dialoger med värmländska energiaktörer.

– Vi går in i dialogerna med ett vitt papper som vi fyller med energiaktörernas erfarenheter och problem. Eftersom vi pratar med alla olika sorters energiaktörer får vi referenspunkter i hela den värmländska energikedjan, säger Isac Myrén Andersson, projektledare vid Glava Energy Center.

Dialogerna ingår i Glava Energy Centers förstudie som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland och som ska kartlägga utvecklingsbehov och förbättringspotential i det värmländska energisystemet.

Samtal med många ger balanserad bild

Målet är att tydliggöra vilka insatser som behövs för att skapa ett smart hållbart energisystem. Utgångspunkten är att Värmland behöver ett smart och hållbart energisystem som kan säkerställa eltillgången för samhälle, företag och industri. En säker tillgång till el ökar också chanserna för att nya företag ska vilja etablera sig i regionen i dag och i framtiden.

– Ska man bygga ett hållbart system måste det vara hållbart för alla aktörer som ingår i systemet. Därför är det en hållbarhetsfråga för hela förstudien och det fortsatta arbetet att alla olika typer av aktörer får vara med och säga sitt i den här kartläggningen, säger Isac Myrén Andersson.

Hittills har dialoger förts med elnätsbolag och just nu pågår samtal med elproducenter och små och stora elkonsumenter. Tanken är att prata med så många aktörer som möjligt i energiprocessen för att få en balanserad bild och ringa in gemensamma intressen och förbättringspotential.

Dialoger synliggör förbättringsområden

Generellt sett visar dialogerna att aktörerna är relativt nöjda med hur kommunikationen i systemet fungerar. Men samtidigt har vissa förbättringsområden synliggjorts.

– Ja vi ser vissa brister och behov när det gäller samverkan mellan aktörer och arbetsprocesser som kan förenkla arbetet. Problembeskrivningarna ser också olika ut beroende av om det är aktörer i små eller större elnätsområden, säger David Olsson, projektledare vid Glava Energy Center.

Tanken är att förstudien, när den avslutas i november 2022, har resulterat i en plattform, ett ramverk och en struktur som kan ligga till grund för ett fortsatt arbete, exempelvis ett projekt. Den långsiktiga missionen och målsättningen för Glava Energy Center är att bidra till framtagandet av arbetsformer för en proaktiv energiprocess och ett hållbart energisystem i Värmland. Förstudiedialogerna är ett viktigt steg på vägen mot det målet.

– Elsystemet i regionen består av aktörer i små och större elnät som är beroende av varandra och sammankopplade till en helhet. Genom dialogerna med energiaktörerna identifierar vi vad vi tillsammans bör göra framåt, säger Isac Myrén Andersson.

Läs mer om förstudien ”Utveckla hållbart energisystem för Värmland genom smarta nät” på Projekt….

Bildtext: Dialogen pågick också under Arvika Mârten den 1 oktober 2022. VD Magnus Nilsson och projektledare Isac Myrén Andersson pratade då med små elkonsumenter som privatpersoner och hushåll.

Senast uppdaterad: 2023-04-28