Hoppa till huvudinnehållet

”Bra kommunikation bidrar till energiomställningen”

Glava Energy Center välkomnar Albin Norén som kommunikatör till projektet LOKEN, Lokal energiledning Värmland. Han är i grunden journalist och kommer närmast från Studieförbundet Vuxenskolan där han var verksamhetsutvecklare och producerade podden Bygdefolk – om möjligheter och utmaningar med att bo på den värmländska landsbygden.

Vad driver och inspirerar dig i jobbet som kommunikatör?

– Variationen av arbetsuppgifter är något jag gillar. Jag är nyfiken och vill förstå sammanhang och kommunicera budskap enkelt, rakt och begripligt - gärna med en personlig touch. Som kommunikatör drivs jag av att möta olika människor och fånga upp intressanta berättelser. Jag har också förmånen att lära mig nya saker i jobbet, vilket är otroligt utvecklande.
 
Du är i grunden journalist med erfarenhet från Sveriges Radio och lokalnyheter på TV4. Vad tar du med dig från tiden som nyhetsreporter?

– Jag har nyhetsnäsa och är skicklig på att sniffa upp nyheter ur ett lokalt perspektiv och det är något som stärker mig i rollen som kommunikatör för LOKEN. Jag förstår ofta snabbt vad som är relevant att berätta och vad som kan vara intressant för olika målgrupper.
 
Vad lockar dig med projektet LOKEN?

– Jag känner starkt för projektets uppdrag – att tillsammans försöka lösa energiomställningen och samtidigt stimulera tillväxt, innovation och konkurrenskraft. Det händer mycket på energiområdet just nu och det är spännande. Kan Värmland genom projektet ta ledarflaggan i energiomställningen vore det fantastiskt.
 
Kommunikation är en central del av projektet – hur ser du på det?

– Ja, kommunikation är verkligen viktigt för projektet. Det handlar om att berätta om hur projektet fortskrider och vad vi ska uppnå. För mig handlar det om att lyssna in och kommunicera vad som görs i projektet ur olika perspektiv. Det kan vara forskaren eller ingenjören som intervjuas om innovationer eller på mer gräsrotsnivå – skildra goda exempel på energilösningar som påverkar människor i deras vardag.
 
Men vad har egentligen kommunikation med energiomställningen att göra?

– Jag tycker att effektiv kommunikation är avgörande för att skapa förståelse för energiomställningen. Varför är omställningen nödvändig och hur människor kan bidra. Kommunikation kan också underlätta dialogen mellan beslutsfattare, intressegrupper och allmänheten. Därmed kan bra kommunikation bidra till energiomställningen. 

Fakta LOKEN

Det treåriga projektet Lokal Energiledning Värmland (LOKEN) ska stötta energiomställningen i värmländska kommuner, testa smarta energilösningar och skapa en ny regional samverkansarena för akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Glava Energy Center driver projektet tillsammans med Karlstads universitet som samarbetspartner. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland.

Läs mer på Glava Energy Centers webbsida om projektet.

Senast uppdaterad: 2024-05-24