Hoppa till huvudinnehållet

El- och effektanalys för Värmland publicerad

Elproduktionen i Värmland täcker inte det nuvarande och framtida regionala elbehovet men en utbyggnad av exempelvis vind- och solkraft kan ändra på det. Det är en slutsats i den regionala el- och effektanalys som Glava Energy Center tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland, och som nu publicerats.

Under 2022 genomförde Glava Energy Center, på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland, en el- och effektanalys för Värmland. Analysen täcker dagens elproduktion, elanvändning och effektbehov. Den innehåller en nulägesbeskrivning, prognos för år 2030, samt scenarier för 2040.

– Vår analys visar med tydlighet att den totala elförbrukningen kommer att öka i framtiden och att Värmland i dagsläget importerar cirka 37 procent av elen som behöver tillföras, säger David Olsson, projektledare i smarta hållbara energisystem vid Glava Energy Center och en av rapportförfattarna.

Mot bakgrund av den stora elimporten är en av slutsatserna i el- och effektanalysen alltså att elproduktionen i Värmland inte täcker det nuvarande och framtida regionala elbehovet. Enligt prognosen beräknas elförbrukningen i Värmland år 2030 vara 6,9 TWh, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2020. Enligt ett högförbrukningsscenario, som utgår från en hög elektrifieringsgrad inom både industrin och transportsektorn, kan elbehovet 2040 vara cirka 42 procent högre än 2020. 

– Dessutom skulle nyetableringen av en industri med mycket stor elförbrukning i Värmland räcka för att elförbrukningen från industrisektorn skulle öka massivt, säger David Olsson.

Värmland kan bli nettoexportör av el

Vid stora nyetableringar i Värmland, likt Northvolt i Norrland, skulle elbehovet öka med 78 procent jämfört med dagsläget. Samtidigt visar el- och effektanalysen att Värmland, trots sådana nyetableringar, skulle kunna vara nettoexportör av el år 2040. Framtidsscenarierna för energiproduktionen visar nämligen att en utbyggnad av exempelvis vind- och solkraft kan täcka upp för det ökade energibehovet. 

– Sammantaget skulle en kraftig vind- och solkraftsutbyggnad tillsammans med ett fokus på flexibilitet och lagring kunna göra Värmland till ett attraktivt län, både för befintliga företag och industrier, samt för nyetableringar oavsett elbehov, säger Isac Myrén Andersson, projektledare i smarta hållbara energisystem vid Glava Energy Center och en av rapportförfattarna.

Läs rapporten

Rapporten El- och effektanalys Värmlands län är publicerad på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Senast uppdaterad: 2024-07-04