Hoppa till huvudinnehållet

Elnätsaktörer ger viktig input till pilot om flexibilitet

Glava Energy Centers pilotprojekt om flexibel elanvändning och elproduktion i elnätet förstärks av en referensgrupp. Deltagarna kommer från Ellevio, Arvika Elnät och Energimarknadsinspektionen vilket för projektet innebär värdefull vägledning och förankring. Samtidigt är projektet i sig högintressant för referensgruppen.

– Mycket kring flexibilitet upplevs väldigt osäkert idag och projekt som ämnar minska osäkerheterna och ge lösningar på upplevda hinder är intressanta att följa, säger Malin Janols, analytiker på Energimarknadsinspektionen och en av deltagarna i referensgruppen.

Enligt henne är det viktigt att förenkla arbetet med att identifiera och kvantifiera potentialen till flexibilitet i elnätet. Samtidigt behövs metoder som kan avgöra vilken lösning som är mest effektiv. 

– Det är viktigt både för att realisera mer flexibilitet och effektivitet i elnäten och för att uppnå ett mer effektivt elnät.

Välkomnar metodik för elnätsägare

I pilotprojektet ska Glava Energy Center undersöka möjligheten till flexibel användning och produktion av el i Värmlands elnät. Förhoppningen är att projektet, som finansieras av Energiforsk, ska leda till en modell som alla elnätsägare i Sverige kan använda. Ett sådant resultat vore mycket önskvärt enligt övriga deltagare i referensgruppen.

– Efterfrågeflexibilitet är en av de utpekade vägarna framåt för att möjliggöra en snabb omställning av energisektorn. Samtidigt är detta ett nytt sätt att arbeta för elnätsbranschen, sedan elmarknaden avreglerades på 90-talet. Det vore därför mycket välkommet med en metodik som skulle kunna användas av flera nätägare, säger Lisa Gerdin, kraftsystemanalytiker på Ellevio och deltagare i referensgruppen.

– Med en metod för flexibilitet påskyndas utvecklingen av elnäten på ett positivt sätt. Utbyggnad av elnät tillsammans med flextjänster skapar förutsättningar för ett robust system och här har de lokala elnäten en viktig betydelse, säger Olof Öberg, elnätschef vid Teknik i Väst AB och deltagare i referensgruppen.

Vill försäkra sig om användbara resultat

Referensgruppen är en viktig beståndsdel i pilotprojektet eftersom den ger vägledning och bidrar till att kvalitetssäkra projektets framdrift. Enligt projektledaren är gruppkonstellationen – regionnät, lokalnät och ansvarig myndighet för energimarknadsfrågor – perfekt för syftet. 

– Vi vill arbeta effektivt och samtidigt försäkra oss om att nå användbara resultat. Här är referensgruppens input ovärderlig! Ett av våra projektmål är ju att den metodik som tas fram ska användas i verkligheten, säger David Olsson, projektledare vid Glava Energy Center.

I praktiken går det till så att referensgruppen får statusrapporter från projektet kring projektet och det arbete som utförts. Sedan följer en dialog mellan referensgrupp och projektgrupp kring projektets riktning och kvalitetssäkring. Det är ett arbetsupplägg som även uppskattas från referensgruppen.

– Vi får möjlighet att vara med i utvecklingsarbetet och lära oss mer om flexibilitet samtidigt som vi kan bidra med kunskap från elnätsverksamhet, säger Olof Öberg vid Teknik i Väst AB.

– Det är givande att diskutera flexibilitetsfrågan med flera parter med olika infallsvinklar. Denna typ av samarbeten är viktiga för att komma på bra lösningar, säger Lisa Gerdin vid Ellevio.

Fakta om projektet

Glava Energy Center ska i ett pilotprojekt ta fram en metod för att bedöma möjligheten till flexibilitet i Sveriges elnät. Projektet utgår från situationen i Värmland, där Glava Energy Centers tidigare analys visar att överföringskapaciteten i elnätet som tidigast kan öka efter 2030. I projektet intervjuas elproducenter och företag som är större elkonsumenter. Dessutom samlas information in om planerade anslutningar till elnätet. Läs mer på projektets webbsida.

Senast uppdaterad: 2024-04-19