Hoppa till huvudinnehållet

Framtida samarbeten i fokus när Fortum besökte Glava

En av Glava Energy Centers nära 70 medlemmar är energibolaget Fortum. I slutet av juni besökte en delegation från energibolaget Glava Energy Center för att diskutera framtida samarbeten i linje med Fortums satsning på sol- och vindkraft i framtidens hållbara energisystem.

– Historiskt har vi haft ett stort utbyte av vårt medlemskap. Som aktör inom, och utvecklare av, ny energiproduktion ser vi mycket positivt på de effekter som vårt samarbete kunna skapa i de projekt som Glava Energy Center är aktivt inom framöver, säger Karl-Johan Hellblom, chef för projektutveckling sol- och vindkraft vid Fortum Sverige. 

Hoppas på samarbete för hållbart energisystem i Värmland

Fortum var med och grundande Glava Energy Center 2009 och har varit medlem i innovationsklustret sedan 2011. Mycket har hänt på energiområdet sedan dess och nu satsar Fortum på att växa inom sol- och vindkraft. 

– Fortum är en viktig och stor aktör i energisektorn, så vårt samarbete är viktigt ur många aspekter. Nu hoppas vi kunna samarbeta kring våra insatser för att skapa ett hållbart energisystem i Värmland, där Fortum i dag är den största elproducenten, säger Magnus Nilsson, VD vid Glava Energy Center.

Fortum arbetar för att skapa framtidens hållbara energisystem genom att satsa på förnybara energikällor, öka resurseffektiviteten och forska kring smarta energilösningar. En utgångspunkt är att energin ska vara miljömässigt hållbar, konkurrenskraftig ekonomiskt och finnas i tillräckliga mängder när den behövs. 

”Solkraft en av nycklarna till ren energi”

– Solkraft är en av nycklarna till en framtid med ren energi och har en stor roll i klimatomställningen. Fortum har stor erfarenhet av att producera el från solen och är delägare i ett flertal solparker i Indien. Även i Norden är förutsättningarna för solkraft lovade och därför utvecklar vi solparker också på vår hemmamarknad, säger Karl-Johan Hellblom. 

Solenergi har alltså en viktig roll i Fortums strategi där bolaget satsar på att växa inom förnybar elproduktion. I det här sammanhanget fyller medlemskapet i Glava Energy Center en viktig roll.

– Glava Energy Center har mycket kunskap och data som vi kan ha nytta av framför allt i våra solkraftsprojekt. Vi hoppas att vi genom vårt samarbete kan öka kunskapen om sol- och vindenergins betydelse för samhällets omställning. Vi ser Glava Energy Center som en möjliggörare för ökad förståelse för vad som krävs av samhället för att kunna möjliggöra energiomställningen, både regionalt och nationellt, säger Karl-Johan Hellblom.

Bildtext: Solparken i Glava. Från vänster Kristian Hentelä, Asset Manager Fortum, Marika Aaltonen, Head of Asset Management Fortum, Frida Moberg, projektutvecklare solkraft Fortum, Elin Eriksson, kommunikationsansvarig sol, vind & vätgas Fortum, Karl-Johan Hellblom, chef för projektutveckling sol- och vindkraft, Fortum Sverige och Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center. I bakgrunden Isac Myrén Andersson, projektledare hållbara energisystem vid Glava Energy Center. Med ryggen mot kameran Tommy Strömberg, styrelseordförande Glava Energy Center.

Om Fortum

Läs mer om Fortum och bolagets hållbarhetsarbete på företagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-06-30