Hoppa till huvudinnehållet

Glava Energy Centers innovationsmiljö intresserar Fortum

Framtida samarbeten för utveckling av innovationer stod i fokus när representanter från Fortums teknik- och innovationsteam inom affärsområdet vind- och solenergi besökte Glava Energy Center.

– Hos Glava Energy Center finns både intressanta testsiter och spännande energiprojekt. Det är en miljö med stor potential för samarbeten tillsammans med vår affärsutveckling på Fortum, säger Solveig Roschier, chef för teknik och innovation inom Fortums affärsområde vind och solenergi.

I början av januari besökte hon Glava Energy Center tillsammans med masterstudenten Magnus Markkanen från Aalto University, som gör sitt examensarbete vid Fortum. Fokus för besöket var både att undersöka möjliga framtida samarbeten och att titta närmare på Glava Energy Centers tekniska testbäddar inom exempelvis solenergi, lagring och flexibilitet.

Vill investera i utveckling av innovationer

Det nordiska energibolaget Fortum utvecklar och erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfallshantering. Verksamheten omfattar bland annat vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme, vindkraft och solkraft. De två senare är områden där energibolaget vill växa.

– Fortum strävar efter att främja övergången till Clean Energy och vill därför investera i utvecklingen av innovationer inom vindkraft, solenergi och även smarta energilösningar, säger Solveig Roschier.

Fortum har varit en samarbetspartner och medlem i Glava Energy Center sedan innovationsklustret startades 2009. Då var energibolaget bland annat med och tog fram ett markmonterat så kallat On-grid system i Glava Energy Centers solpark. Solpanelerna i systemet är fortfarande anslutna och förser elnätet med solel. Nu finns alltså förhoppningar om nya gemensamma framtida projekt med fokus på innovation.

– Vi har stor erfarenhet av att driva innovationsprojekt, ofta tillsammans med små företag och startups. Det skulle vara mycket givande och intressant för oss att även arbeta med innovationer tillsammans med ett stort energibolag som Fortum, säger Magnus Nilsson, VD för Glava Energy Center.

Bildtext: Solveig Roschier, chef för teknik och innovation inom Fortums affärsområde vind och solenergi, Magnus Markkanen från Aalto University och Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center i solparken i Hillringsberg, Glava, utanför Arvika.

Senast uppdaterad: 2024-01-19