Hoppa till huvudinnehållet

Hållbara transporter målet för nytt samarbete med LBC Borås

Glava Energy Center ska på uppdrag av LBC Borås driva arbetet med att ta fram beslutsunderlag för företagets utveckling av ett hållbart energisystem. Målsättningen för transportbolaget är att ställa om från dieseldrivna fordon och minska koldioxidavtrycket.

– Samarbetet med Glava Energy Center är viktigt på flera sätt. Vi kommer att få ökad kunskap i energifrågor samt vägledning och underlag för beslut kring olika intressenters produkter och lösningar. Det kommer att spara tid för oss så att vi samtidigt kan fokusera på det som vi är bra på, säger Martin Falck, VD vid LBC Borås AB. 

Uppdraget från LBC Borås välkomnas av Glava Energy Center som genom samarbetet får möjlighet att tillämpa innovationsklustrets kunskaper om hållbara energisystem i en sektor som idag har ett stort klimatavtryck. 

– Det är stimulerande att få arbeta med en aktör som med kunderna i fokus satsar långsiktigt på hållbarhetsfrågorna. Det är ett mycket bra exempel på proaktivt energiledarskap. Transportsektorn kan i och med elektrifieringen reducera sitt klimatavtryck och samtidigt bli en del av elsystemet, med utveckling av många spännande nya affärsmodeller och tekniska lösningar, säger Magnus Nilsson, VD vid Glava Energy Center.

Solenergi kan bidra till ökat elbehov

LBC Borås ska ta fram tydliga målsättningar, nyckeltal och aktiviteter för hur bolaget och dess transportörer ska minska koldioxidavtrycket till år 2030. Omställningen kommer enligt Martin Falck handla om att ställa om från fordon som går på diesel till fordon som går på exempelvis el, biogas och vätgas. I det sammanhanget kan solenergi komma att ha en viktig roll. 

– Solenergi kan vara ett sätt att bidra till vårt ökade behov av el och ett hållbart energisystem. Vi har stora ytor på både tak till våra fastigheter och industrimark. Kan vi nyttja dessa ytor för att producera egen el och på så vis bidra till elproduktionen är det bra eftersom det råder underskott på el i Boråsregionen, säger Martin Falck. 

”Hänger vi inte med försvinner vi från marknaden”

Som stor transportaktör med betydande miljöpåverkan på den lokala marknaden vill LBC Borås ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet. Omställningen ska ske i tät dialog med kunder och leverantörer. 

– Vi ser också hållbarhetsarbetet som en konkurrensfördel och affärsmöjlighet. Omvänt så finns inte alternativet. Hänger vi inte med i dessa frågor så kommer vi tappa marknadsandelar och försvinna från marknaden, över tid, säger Martin Falck.

Om LBC Borås

Läs mer om LBC Borås hållbarhetsarbete på bolagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-06-30