Hoppa till huvudinnehållet

Installatörsutbildning kvalitetssäkrar snabbväxande solenergibransch

Elektriker, byggarbetare, servicetekniker och projektörer deltog den 7–9 juni i Glava Energy Centers grundläggande installatörsutbildning med fokus på solceller. Möjligheten att varva teori med praktisk träning på olika slags tak och material uppskattades särskilt av deltagarna.

Behovet av solcellsinstallatörer ökar kraftigt i Sverige. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor.

– Om den positiva branschutvecklingen ska fortsätta behöver vi säkra en hög kvalitet i installationsarbetet. Syftet med den grundläggande installatörsutbildningen är att öka kunskapen bland yrkesgrupper som på olika sätt kommer i kontakt med solcellsinstallationer, säger Magnus Nilsson, VD vid Glava Energy Center som arrangerade utbildningen.

Deltagare söker fördjupad kunskap

Bland deltagarna på plats under utbildningen i Glava utanför Arvika fanns en bred yrkesvariation – elektriker, servicetekniker, byggarbetare, byggledare och solcellsprojektörer. Deltagarskaran speglar den kedja av kompetenser som behövs från planering till utförande av en solcellsinstallation. Vissa deltagare har som mål att kunna ta del av den växande solcellsbranschen.

– På sikt vill jag bredda min yrkesroll så att jag själv ska kunna jobba mer med montering och installation av solpaneler, säger Viktor Eklöf, servicetekniker vid olika industrier i Västervik.

För andra handlar det om förståelse och trovärdighet. Två av deltagarna jobbar med solcellsrådgivning till och projektering av solcellsinvesteringar för privatpersoner. Trots att de inte själva arbetar praktiskt med solcellsinstallationer är utbildningen viktig för dem och företaget.

– Jag har stor koll på sakkunskaperna men det ger en annan typ av förståelse när man får backa upp teorin med att hantera solpaneler uppe på ett tak. Att samtidigt få ställa frågor till experter är jättegivande, säger Sara Hemming som är innehållsansvarig för webbplatsen Hemsol.se.

– Det är mycket givande att lyssna till pionjärer inom solenergiområdet. Att lyfta in deras kunskap i vår kontakt med kunder är otroligt mycket värt. Att klättra på olika tak och känna på plåt, takpannor och olika monteringssystem gör också i förlängningen att det är lättare att förstå kundernas frågor och behov, säger Richard Siljebäck, kundansvarig och solcellsrådgivare på HemSol.

Viktigt ha koll på teori och regelverk

En av pionjärerna i sammanhanget är Bengt Danielsson, elektriker samt grundare och VD vid Delabglava – ett av de företag i Sverige som jobbat längst med solceller. Inför de praktiska momenten höll han en teoretisk genomgång som sträckte sig över ellära, solcellers funktion och teknik, batterier, lagringssystem och installation av växelriktare, så kallade inverters, som omvandlar solcellernas likström till användbar växelström.

– Det är verkligen inte bara att klättra upp och skruva upp solpanelerna. Den teoretiska kunskapen om olika regelverk är mycket viktig. Exempelvis får inte vem som helst utföra elarbetet, det måste vara en elinstallatör med ett egenkontrollprogram, säger Bengt Danielsson som var en av utbildarna under utbildningen.

Den teoretiska delen av utbildningen handlade också om solinstrålning vid olika väderstreck och lutning, dimensionering utifrån olika hus och behov, beräkningar av kostnader och intäkter från en solcellsinvestering samt arbetsmiljö och säkerhet.

Praktisk träning ger förståelse och inspiration

En central del av Glava Energy Centers installatörsutbildning är att koppla teoretisk kunskap till praktisk träning i centrets solpark i Glava. Där finns förutom solcellsmoduler även flertalet tak i olika material och lutning. En stor del av utbildningen skedde utomhus i solparken där deltagarna fick träna på att montera och installera solpaneler på de olika taken. Utöver traditionella monteringssystem i aluminium testades ett nytt system i ett lättare kompositmaterial.

– Du kan skaffa dig en massa kunskap genom artiklar och filmer på nätet men ingenting slår att testa hands on. Det är först när du står i 35 graders lutning på ett tak som du förstår vad det i praktiken innebär att installera solpaneler på plåt eller tegel och med aluminium- eller kompositfästen, säger deltagaren Janne Stolt, elektriker på soltaksfirman SunRoof.

Målet med Glava Energy Centers installatörsutbildning är att den ska ge nödvändiga kunskaper för fackmannamässig montering och installation av solceller för att säkra bra funktion och säker drift. Deltagarna konstaterade efter genomförd kurs att deras kunskaper ökat, liksom inspirationen.

– Solenergi är en del av en hållbar framtid och jag åker hem med kunskap som kan utveckla företaget. Vi renoverar ofta småhus och fritidshus och målet är att i framtiden kunna erbjuda dessa kunder solcellsmontering i samband med takrenoveringar, säger Ionut Negrean, VD på VDL Bygg i Göteborg som jobbar med hus- och takrenoveringar.

Senast uppdaterad: 2023-04-27