Hoppa till huvudinnehållet

Kils Energi ny medlem i Glava Energy Center

Kils Energi AB blir Glava Energy Centers 65:e medlem. Beslutet att godkänna medlemsansökan har fattats av Glava Energy Centers styrelse. I och med medlemskapet förstärks Glava Energy Centers samverkan med kommunala energiaktörer i Värmland.

– Vi är glada att välkomna Kils Energi AB som medlem eftersom de både kan bredda och förstärka vår verksamhet. Glava Energy Center vill lyfta fram hela Värmland i energiomställningen och genom samarbetet med Kils Energi får vi möjlighet att starta nya testbäddar. Det stärker i sin tur Glava Energy Centers innovationsarbete för och mission om ett hållbart energisystem i Värmland, säger Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center.

Medlemskap kan stärka verksamhetsutvecklingen

Kils energi är ett kommunägt bolag i Kils kommun i Värmland. Verksamheten kretsar kring målet att erbjuda konkurrenskraftig och miljövänlig fjärrvärme till Kils Energis kunder. Genom produktion och distribution av värme och varmvatten i fjärrvärmenätet vill Kils Energi bidra till en långsiktigt positiv utveckling i Kil.

– Vi ser Glava Energy Center som en innovativ och nytänkande aktör, mitt ute i den värmländska landsbygden, som med sin spetskompetens kan driva frågor kopplat till en hållbar energiomställning. Kils Energi vill vidga vyerna och vara med i det sammanhanget och tror att samverkan med Glava Energy Center kan bidra till vår egen verksamhetsutveckling, säger Georg Forsberg, ordförande Kils Energi.

I mitten av oktober höll bolagets styrelse och VD interna strategidagar på plats hos Glava Energy Center utanför Arvika. Då fattades även beslutet att ansöka om medlemskap i Glava Energy Center.

– Kils Energi har som ambition att ta plats i energisektorn och att bredda vår verksamhet. Min förhoppning är att Kils Energi också kan bidra till Glava Energy Centers verksamhet genom att erbjuda möjligheter till samverkan inom exempelvis energieffektivisering. Medlemskapet öppnar upp för gemensamma satsningar, projekt och erfarenhetsutbyten, säger Ola Mossberg, VD Kils Energi.

Välkommet med ytterligare kommunal aktör

Bland Glava Energy Centers 65 medlemmar finns sedan tidigare ett annat kommunalt bolag, Arvika Teknik AB. VD Magnus Nilsson välkomnar att medlemsskaran förstärks med ytterligare en kommunal aktör.

– Sverige står inför en fördubblad elanvändning och kommunerna är viktiga aktörer i den omställning som måste ske till ett hållbart energisystem. Glava Energy Center vill gärna stötta och bidra till att kunskapen om energifrågorna och ett proaktivt energiledarskap ökar i kommuner och kommunala bolag, säger Magnus Nilsson.

Senast uppdaterad: 2023-04-28