Hoppa till huvudinnehållet

Med fokus på hållbara energilösningar i Värmland och världen

På nära håll har han följt hur solenerginäringen gått från uppstickare till stark tillväxtbransch med potential att lösa stora samhällsutmaningar. När Per Eiritz efter 12 år nu lämnar uppdraget som ordförande vid Glava Energy Center gör han det med framtidstro.

Det var ett lyckokast för båda parter när Per Eiritz och Glava Energy Centers vägar möttes för drygt 12 år sedan. Näringslivsprofilen Per Eiritz, med stor erfarenhet av att få samhällsaktörer, industri och akademi att jobba tillsammans i regionala utvecklingsprojekt, såg direkt möjligheterna. För det första genom grundarna bakom Glava Energy Center som var kunniga, professionella och etablerade på en internationell marknad. För det andra genom kopplingen till en av världens största automatiserade solmodulsfabriker, SweModule. För det tredje genom platsen, Hillringsberg i Glava utanför Arvika.

– Med sin högteknologi, kompetenta människor och fantastiska natur var det en inspirerande miljö i framkant. Jag var inte specialist på solenergi utan på att sprida entusiasm och att skapa team och nätverk som kan få spännande saker att hända. Jag kände att potentialen fanns i Glava, säger Per Eiritz.

Ny struktur gav bredd och långsiktighet

Grundarna för Glava Energy Center, solmodulsfabrikens chef Tommy Strömberg och grundaren Alf Bjørseth, nappade på Per Eiritz idé att stöpa om centret från att bara vara ett aktiebolag till att också bilda en medlemsförening i form av en ekonomisk förening. På så sätt skulle man lättare kunna samarbeta med både de stora energibolagen och idédrivna småföretag men också med andra nätverksorganisationer, universitet och viktiga samhällsaktörer som Region Värmland och Arvika kommun. Glava Energy Center började likna en klusterorganisation grundad i bred kompetens och med tillgång till högteknologi.

– Strukturen gjorde det helt enkelt lättare att driva långsiktiga utvecklingsprojekt med solel i centrum. Vi hade en trygg modell utan onödiga risker, vi kunde gå långsamt men stabilt framåt. Långsiktighet är en förutsättning i utvecklingssamarbeten och där vill jag rikta all heder till Region Värmland och Arvika kommun som varit trogna finansiärer genom åren, säger Per Eiritz.

Ser universitetet som en motor för utvecklingen

Andra framgångsfaktorer som Per Eiritz lyfter fram är närheten till norska industriella aktörer, norska solkuster och norska lärosäten. De norska samarbetena har vitaliserat Glava Energy Center och möjliggjort flertalet så kallade Interreg-projekt, alltså utvecklingsprojekt med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond. Han lyfter också särskilt fram vikten av Karlstad universitets närvaro och engagemang i Glava Energy Centers verksamhet.

– Akademins närvaro innebär höjd kvalitet och stringens i arbetet. Jag ser universitetet som en motor i Värmlands utveckling. Förr var det råvarorna, skogen och järnet som var motorn. Nu är det främst kunskapen, säger Per Eiritz.

Det råder ingen tvekan om Per Eiritz engagemang och tro på universitetet. I sex år satt han i Karlstad universitets styrelse och han var med och skapade Stål & Verkstad och Paper Province – arenor där näringsliv, samhälle och den akademiska världen träffas och samarbetar runt framtidsfrågor. 2013 blev han utsedd till hedersdoktor vid Karlstad universitets fakultet för hälsa, natur och teknikvetenskap.

Solbransch i Klondyke-stämning

Per Eiritz karriär har kretsat mycket kring pappersmaskiner. Han är som han säger ”uppvuxen mellan massafabrikerna i Skutskär och Korsnäs”, närmare bestämt Furuvik i Gästrikland. Efter ett år som stipendiat i Detroit och studier i maskinteknik vid Chalmers i Göteborg landande han på Karlstad Mekaniska Werkstad. Sedan öppnade sig världen, bland annat genom uppdraget som VD för Valmet-Karlstad i 16 år.

– Jag trivs som bäst när miljön möjliggör spännande, engagerade, kunskapsbaserade och lösningsorienterade samarbeten och projekt. Solenergibranschen bjuder på just detta. Det är en industri och en näring som genomgår en stor expansion med entusiasm som följd. Det är en Klondyke-stämning där alla vill framåt, säger Per Eiritz.

Breddat uppdrag för Värmlands energiförsörjning

Det är med blandande känslor som han nu efter 12 år lämnar över uppdraget som ordförande för Glava Energy Center till Tommy Strömberg. Per Eiritz känner glädje och stolthet över det han bidragit till under årens lopp. Bland annat över den infrastruktur som efter hand byggts upp på plats i Glava, exempelvis den stora solmodulsparken. Men också över att centret har blivit den framstående aktör som grundarna hoppades på inom utveckling, innovationer och utbildningar inom solenergiområdet. Något han kommer att sakna är det uppskattade samarbetet han genom åren haft med Glava Energy Centers VD Magnus Nilsson.

– Men Glava Energy Center är inne i en mycket spännande fas där man kommer att expandera och utvecklas kraftigt. Då är det bra att det kommer in nya krafter, säger Per Eiritz.

Han syftar på att energilösningar med solel i centrum pekats ut som en del av Region Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028. Navet i specialiseringen är Glava Energy Center.

– Uppdraget är ett bredare grepp när det gäller Värmlands energiförsörjning. Här har Glava Energy Center stor potential att bidra eftersom vi kan solel och drivs av en brinnande entusiasm att bidra till hållbara energilösningar i Värmland och världen, säger Per Eiritz.

Senast uppdaterad: 2023-04-27