Hoppa till huvudinnehållet

Nya takkoncept kan frigöra miljonprogrammets solpotential

Nu finns solcellsföretagets Solistens nya monteringskoncept för platta tak i Glava Energy Centers testpark. Det är två taklösningar som kan frigöra solpotentialen i det svenska miljonprogrammet.

– Det här är en intressant taklösning för att energirenovera Sveriges miljonprogram. Det gör satsningen extra spännande och vi är glada att kunna visa upp koncepten i Glava Energy Centers testpark, säger Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center.

Ingen platskonflikt med andra takobjekt

Från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet byggdes över en miljon bostäder i Sverige, i det som kallas det svenska miljonprogrammet. Fastigheterna är nu i behov av energieffektiviseringar och i det sammanhanget anses takytorna ha potential att ge stora mängder solel. Men för att få plats med solpaneler bland andra takobjekt, som fläkt- och ventilationskupor, behövs nya monteringskoncept för solpaneler på platta tak.  

– Solistens taklösningar är sådana att de kan frigöra miljonprogrammets solpotential, säger David Larsson, VD för Solisten som är ett av Glava Energy Centers medlemsföretag.

Han har byggt två av Solistens monteringskoncept – Miljontak och Pergola – i Glava Energy Centers testpark. David Larsson beskriver Miljontak som ett ”förlängt fläktrum” klätt med solceller och Pergola som ett glest solcellsmontage för förenklad snöskottning.

– Eftersom det inte blir någon platskonflikt med andra takobjekt får det plats fler solpaneler på taken. Samtidigt underlättas både takunderhåll och snöhantering, säger han.

Vill hitta pilotkunder

Taklösningarna har tagits fram av David Larsson inom ramen för projektet Taklyftet, som finansieras av Energimyndigheten med målet att vidareutveckla olika monteringskoncept med upplyfta montage av solceller på tak. Arbetet pågår till och med april 2023. 

– Nu letar jag efter pilotkunder för nästa steg i utvecklingen. Jag hoppas att få fler och nya intressenter genom att visa upp koncepten här i Glava Energy Centers testpark, säger David Larsson.

Glava Energy Centers testpark i Hillringsberg i Glava utanför Arvika har många besökare via centrets studiebesök, event och utbildningar. Det kan i sin tur innebära ett stort värde för de medlemsföretag som visar upp sina systemlösningar och koncept via Glava Energy Center. 

– De olika test-, demo- och utbildningssystemen i testparken visas för en bred skara personer vid våra aktiviteter. Förutom det direkta reklamvärdet har vi också en testinfrastruktur där vi bland annat mäter solinstrålning och solenergiproduktion vilket gör att man dessutom kan få oberoende testvärden från sitt system, säger Magnus Nilsson.

Läs mer om Taklyftet och monteringskoncepten på Solistens webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-04-28