Hoppa till huvudinnehållet

Projektdeltagare från Navarra, Gabrovo och Syddanmark möttes i Karlstad

Karlstads universitet och Glava Energy Center välkomnade den 24–25 oktober 2023 projektdeltagare i Aries4 från spanska Navarra, bulgariska Gabrovo och Syddanmark till Karlstad Innovation Park. Detta var det andra av totalt tre face-to-face möten i det treåriga projektet.

– Under de här dagarna ska vi följa upp hur arbetet går i de olika arbetspaketen, dela kunskap mellan projektmedlemmar samt samordna och reflektera kring projektets kommande faser. Dessutom stärker vi genom att ses förtroendet bland oss samarbetspartners, sa projektledaren Martin Larraza, forskare vid projektkoordinerande aktören The Public University of Navarre (UPNA) i Spanien. 

Ska leverera verktyg för hållbar smart specialisering

Aries4 är en förkortning av Alliance of Regional Innovation Ecosystems on Smart & Sustainable Specialization Strategies. Det treåriga projektet, som medfinansieras av EU genom programmet Erasmus+, omfattar totalt 16 regionala samarbetspartners i fyra europeiska regioner: spanska Navarra, bulgariska Gabrovo, danska Syddanmark och svenska Värmland. 
 
Projektmålet är att främja innovation, samarbete och kunskapsutbyte mellan lärosäten, yrkesutbildning, offentlig sektor, näringsliv och samhälle. Enkelt beskrivet kan man säga att projektet ska leverera en verktygslåda för strategier för hållbar smart specialisering som kan spridas till och användas av andra europeiska regioner. De planerade projektleveranserna omfattar bland annat en katalog över hållbarhetsindikatorer, effektiva verktyg för hållbar smart specialisering, träningsprogram och självvärderingsverktyg i hållbarhet för företag samt ett webbverktyg för monitoreringen av hållbar smart specialisering på regional nivå.

– På ett övergripande plan kan jag kan konstatera att vi ligger i fas i projektet. Vi har nått viktiga milstolpar på vägen mot centrala projektleveranser, sa projektledaren Martin Larraza.

Det andra av tre face-to-face möten

Förutom rena projektmöten ingick i projektprogrammet ett besök på den internationellt framstående akvarellkonstnären Lars Lerins konstgalleri och en utflykt till gården Lindås Lamm som med hållbarhet som drivkraft producerar ekologiskt lammkött och lammskinn. På Lindås Lamm bjöds projektdeltagarna även på en föreläsning av Helén Williams, docent i miljö- och energisystem med fokus på hållbarhetsfrågor inom förpackningsindustrin. Samtliga projektdeltagare bjöds även på middag i landshövdingen i Värmland Georg Andréns residens, Värmlands hus. Vid middagen deltog även rektor vid Karlstads universitet, Jerker Moodysson. 
 
Mötet i Karlstad var det andra av tre face-to-face mötet i projektet. Det första hölls i Odense i oktober 2022. Efter Karlstad-mötet återstår två konsortiemöten. Ett online under sommar eller höst 2024 och ett fysiskt möte i Navarra våren 2025. 

Senast uppdaterad: 2023-11-05