Hoppa till huvudinnehållet

Rekordstort intresse för energikonferens

Det sker en kraftsamling i Värmland kring energiomställningen. Så kan det stora intresset och engagemanget för Energikonferensen 2024 vid Glava Energy Center tolkas. Bland de 130 anmälda deltagarna fanns politiker, tjänstemän, samhällsplanerare, energispecialister, energiutredare, företagare, industriföreträdare och investerare.

– Att ha drivkraften och tron att ”det här klarar vi” är avgörande i energiomställningen. Ni verkar ha den tron här. Och så har ni riggat er verktygslåda full av konkreta aktiviteter och har siktet inställt. Allt detta tycker jag pekar på att chansen att lyckas med förändringsarbetet i Värmland är stor, sa Kerstin Arnemo, tidigare styrelseordförande för Jämtkraft med stor erfarenhet av att driva affärsbaserade utvecklingsprocesser.

Hon var en av huvudtalarna vid Energikonferensen 2024, som genomfördes vid Glava Energy Center i Hillringsberg, Glava, utanför Arvika den 7 maj.

Vill angripa energiutmaningen lokalt

Verktygslådan Kerstin Arnemo hänvisar till är de projektaktivitet som pekats ut i det treåriga projektet LOKEN, Lokal energiledning Värmland.

– Den enkla men allvarliga frågan är: Vilken ström ska vi ha i Värmland? Vilka ska lösa problemet? Ja, det är ingen annan än vi själva, vi som sitter i det här rummet. Och det är det vi ska jobba med i LOKEN – angripa energiutmaningen lokalt, sa Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center vid konferensinledningen.

Projektet i fråga ska stötta lokal energiomställning, utveckla en proaktiv lokal energiledning, testa innovativa energilösningar och bygga en ny samverkansarena i energifrågor mellan akademi, offentliga och privata aktörer. LOKEN, som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland, är ett treårigt samarbete mellan Glava Energy Center och Karlstads universitet samt 30-talet aktörer runtom i Värmland.

Väcker intresse i och utanför Värmland

Energikonferensen 2024 var kickoff för projektet, vilket innebar att representanter för många projektaktörer fanns på plats.

– Det är spännande och inspirerande att ingå i LOKEN. Som elproducent är det exempelvis intressant att genom projektet kunna titta närmare på smarta lösningar för energilagring, sa Martin Rybeck, underhållschef, Munkfors energi.

– Energifrågan är här och nu. Det är både en framtidsfråga om potentiella nyetableringar och en samhällsfråga med direkt påverkan på näringslivet. Så för politiken och för samhället runtomkring gäller det att hitta en förståelse för och en samsyn med näringslivet. Genom en sådan gemensam bild kan vi få incitament för rätt beslut och insatser, sa Peter Söderström, kommunalråd (S) Arvika kommun.

Konferensen lockade även gäster från platser utanför Värmland. Bland annat fanns flera av Glava Energy Centers norska medlemsföretag på plats. Och från Region Jönköpings län deltog projektledaren Natalia Jones och sektionschefen Carlos Pettersson, båda vid Energikontor Norra Småland. De driver projektet EFFEKT för att accelerera utvecklingen av energisystemet i Jönköpings län.

– Vårt projekt har ju likheter med den värmländska satsningen LOKEN. Men ni har en större tyngd på projektdelar av teknisk karaktär. Det är för oss spännande att vara här och ta del av dessa delar, säger Natalia Jones, projektledare för EFFEKT.

Får viktiga inspel om olika behov

På eftermiddagen delades konferensdeltagarna in i fyra olika tematiska fokusgrupper – om energigemenskaper, flexibilitet, energiplanering och solparker. Här handlade det om att föra dialog och kartlägga utgångspunkt, utmaningar och behov inför framtida aktiviteter i projektet LOKEN. I varje grupp ingick forskare från Karlstads universitet för att bidra med en akademisk kunskapsinjektion till de olika lokala och regionala utvecklingsfrågorna.

– När det gäller energigemenskaper finns det exempelvis givande och intressanta exempel att lyfta i ett internationellt perspektiv, sa Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljöstudier som tillsammans med Lena Grip och Lotta Braunerhielm, båda docenter i kulturgeografi vid Karlstads universitet deltog i den fokusgrupp som handlade om energigemenskaper.

Efter konferensen konstaterar Glava Energy Centers VD Magnus Nilsson att det rekordstora intresset för och engagemanget under Energikonferensen 2024 är ett inspirerande tecken på värmländsk förändringsvilja.

– I Värmland ligger vi på minus 37 procent i elbalansen. Om vi inte gör något måste vi börja avveckla verksamheter. Men att vi samlas så många, fler än någonsin på en energikonferens i Glava, från både offentliga, privata, lokala och regionala verksamheter – och pratar om hur vi tillsammans kan förändra situationen:  det är mycket hoppingivande, säger Magnus Nilsson.

Många inspirationstalare

För att ge kunskap, idéer och inspiration in i eftermiddagens fokusgrupper fanns en rad talare på plats på konferensen: Kerstin Arnemo, fd styrelseordförande Jämtkraft​, Arne Bergvik, energistrategisk konsult på Sigholm, Gustav Green, forsknings- och utvecklingsingenjör på RISE, Josefin Danielsson, projektledare ElectriCity​ Innovation Hammarby Sjöstad. Bjørn Thorud, teknikchef solkraft vid Aneo​, Sofia Hidén, platschef Rottneros Bruk och Hans Albrektsson, näringspolitiskt ansvarig Handelskammaren Värmland.

Bildtexter:

  • Natalia Jones , projektledare och Carlos Pettersson, sektionschef, båda vid Energikontor Norra Småland pratar med Erica Åkerberg, forskningsrådgivare vid Karlstads universitet. I bakgrunden syns Daniel Ekström, projektledare Elkraft Värmland vid Region Värmland och Lisa Gärdt, hållbarhetskoordinator vid Glava Energy Center. 
  • Lunchrast under Energikonferensen 2024 som genomfördes i konferenslokalen Smedjan intill Glava Energy Centers kontor i Hillringsberg, Glava, utanför Arvika.
Senast uppdaterad: 2024-05-15