Hoppa till huvudinnehållet

Rutinerad projektledare ser stor innovativ potential i LOKEN

Glava Energy Center välkomnar Eva Lingwall som projekt- och processledare för LOKEN, Lokal energiledning Värmland. Hon kommer närmast från Region Värmland där hon arbetat inom regional utveckling med frågor kopplat till energi, miljö och hållbarhet.

Vad driver dig i jobbet?

– Jag har en genuin vilja att bidra till hållbar utveckling i Värmland. Som person är jag innovativ och engagerad samtidigt som jag är analytisk och målinriktad. En viktig drivkraft är att jag vill nå resultat och öka värdeskapandet, allra helst tillsammans med andra.  
 
Vad tilltalar dig med projektet LOKEN?

– Glava Energy Center är en viktig aktör med lång erfarenhet och stort engagemang inom energiområdet och det är modigt att ta på sig ledarrollen för ett stort projekt som LOKEN där många aktörer och samarbetspartners finns med. Projektet ska testa både nya proaktiva arbetssätt och nya smarta hållbara energilösningar, med utgångspunkt från exempelvis näringslivets behov. Det gör att projektet har stor innovativ potential, vilket tilltalar mig extra mycket. 
 
Hur viktig är den här frågan för Värmland?

– Den är otroligt viktig för näringsliv, kommuner och samhälle. Projektet tar sig an en komplex samhällsutmaning – ett smart och hållbart energisystem i Värmland. Det är ett faktum att värmländska samhällen och företag riskerar en framtida brist på el, vilket har en direkt koppling till en hållbar regional utveckling och framtida konkurrenskraft för Värmland. LOKEN tar sig an denna ödesfråga på ett nytt och proaktivt sätt. 
 
Hur kommer offentliga och privata aktörer i kommuner runtom i Värmland märka av att LOKEN pågår?

– Företag, energiaktörer, offentliga aktörer och organisationer kan räkna med att bli inbjudna till olika plattformar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det kan handla om olika lokala energiledningsgrupper för proaktiv samverkan men också seminarier och konferenser där vi sprider kunskap och resultat från projektet. Glava Energy Centers roll är till stor del att förmedla kunskap inom energiområdet, möjliggöra utveckling av smarta system och affärslösningar och förhoppningsvis öka andelen värmländsk producerad förnybar energi.  
 
Vad talar för ett framgångsrikt resultat?

– Att det nu ges förutsättningar för innovativa samarbeten mellan nya sektorer, branscher och aktörer där vi kan utforska ny teknik, material, flexibilitet, smarta system och affärslösningar tillsammans. Engagemanget från näringsliv, offentliga organisationer och kommuner kopplat till hållbarhet är en viktig drivkraft och därför är LOKEN en viktig pusselbit i att utveckla energisystemet för Värmland. 

Senast uppdaterad: 2024-05-24