Hoppa till huvudinnehållet

Samtal om solenergins potential när Ellevio besökte Glava

I mitten av september var energiföretaget Ellevios kommunikationsavdelning på studiebesök vid Glava Energy Center. På programmet ingick kunskap om solceller, solparker och energilagring samt diskussioner om solenergipotentialen när det gäller framtidens hållbara och smarta energisystem.

– Vi har gått från att vara ett elnätsbolag till ett energibolag som även inkluderar exempelvis lagring, laddinfrastruktur och flex. Vi har ett systemperspektiv på energi, och i det sammanhanget är det både viktigt och intressant för oss med mer kunskap om solenergi, säger Anna Lidberg, chef för varumärke och kommunikation vid Ellevio.

Energiföretaget Ellevio, som är ett av Glava Energy Centers medlemsföretag, äger elnät i mellersta och södra Sverige och transporterar elen till nästan en miljon kunder. Men företaget är inte längre enbart ett elnätsbolag. I dag ansluter Ellevio bland annat ny vind- och solkraft och jobbar med nya industrietableringar samt erbjuder lösningar för laddning av elfordon.

Inspirerande att se kraftsystem i verkligheten

– Ett sådant här studiebesök är förstås viktigt i relation till att vi breddat verksamheten, men också till att vi har flera nya medarbetare i kommunikationsteamet, säger Thomas Kult, chef medarbetarkommunikation vid Ellevio.

I Glava fick de cirka 15 kommunikatörerna bland annat ta del av kunskap om solceller, solparker och energilagring samt diskutera solenergipotentialen när det gäller framtidens hållbara och smarta energisystem.

– Den el- och effektanalys som vi har gjort på uppdrag av Länsstyrelsen visar att Värmland genom att bygga ut vind- och solkraft skulle kunna vara nettoexportör av el år 2040. Det finns en enorm solpotential, säger Magnus Nilsson, VD vid Glava Energy Center.

Efter studiebesöket vid Glava Energy Center åkte Ellevio-delegationen vidare till Fortums vattenkraftverk i Jössefors för att öka kunskaperna kring vattenkraft.

– Det ger otroligt mycket för förståelsen att se kraftsystem i verkligheten. Dessutom är Glava Energy Center en inspirerande ambassadör för förnybar energi, det är en unik verksamhet som finns i Värmland och Glava, säger Jonatan Björck, chef för PR och marknadskommunikation vid Ellevio.

Senast uppdaterad: 2023-09-14