Hoppa till huvudinnehållet

Solenergisatsningen SOLVE besökte Glava Energy Center

Det nationella kompetenscentrumet SOLVE, Solelforskningscentrum Sverige, gjorde under sin höstkonferens ett studiebesök på Glava Energy Center. Den fleråriga forsknings- och innovationssatsningen ska stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och Glava Energy Center är en av partnerna.

SOLVE bygger på samverkan mellan fem svenska universitet och RISE, Research Institutes of Sweden, samt ett femtiotal företag och organisationer, bland annat Glava Energy Center. Varje partner har en roll när det gäller utbyggnaden av solenergi i Sverige och Nordeuropa. Satsningen koordineras av Uppsala universitet. Karlstad universitet, som är ett av partneruniversiteten, stod värd för SOLVE:s höstkonferens den 14–15 november. I samband med konferensen genomfördes ett studiebesök vid Glava Energy Center.

– Partnerna i SOLVE var mycket intresserade av att åka ut och titta på Glava Energy Center och solmodulfabriken Swemodule. Det är utmärkta platser för att testa innovationerna i praktiken, säger Markus Rinio, professor i förnybar energi – solceller vid Karlstad universitet, som stod värd för SOLVE:s höstkonferens i Karlstad under veckan.

Ser fram emot samarbete

Visionen för SOLVE är att bygga starka partnerskap mellan svenska forskare och en rad intressenter inom solelområdet – produktutvecklare, systemägare, nätoperatörer, regionala myndigheter och organisationer.

– Glava Energy Center har flera projekt med hög relevans för SOLVE. Jag ser fram emot att ha centret som aktiv medlem i SOLVE och tror att det också kan öppna för fler projekt med både Glava Energy Centers och SOLVE:s medlemmar, säger Marika Edoff, koordinator för SOLVE samt professor i fasta tillståndets elektronik och chef för avdelningen för Solcellsteknik vid Uppsala universitet.

Projekt inom olika teman

Verksamheten i SOLVE går ut på att starta samverkande forskningsprojekt som bidrar till en snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet. Forskningsprojekten är uppdelade i olika teman, exempelvis avancerade teknik och systemaspekter, kombinationer av solenergi med jordbruksmark och energilagring. Utöver forskningsprojekt vill SOLVE också ge en oberoende röst från forskningsvärlden gentemot allmänhet, media och politiker i frågor som rör solel i det svenska energisystemet.

– För oss är det viktigt att delta i SOLVE:s aktiviteter då det finns stora möjligheter att samverka och interagera med våra övriga aktiviteter och projekt, säger Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center.

Om SOLVE

SOLVE är ett av elva nationella kompetenscentrum som under åren 2022–2026 delfinansieras av Energimyndigheten med syftet att bygga upp och tillgängliggöra kunskap och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Läs mer på Uppsala universitets webbplats: https://www.uu.se/forskning/solve/

Foto: Marika Edoff och Jonathan Scragg, koordinatorer för SOLVE vid Uppsala universitet, i solparken vid Glava Energy Center. Fotoref: Anna Werner

Senast uppdaterad: 2023-04-27