Hoppa till huvudinnehållet

Solparksutbildning i Glava avstamp för Rottneros energisatsning

Under 2024 planerar skogsindustriföretaget Rottneros att starta upp en solcellspark och ett batterilager vid företagets bruk i värmländska Rottneros. I början av juni deltog en delegation från bruket i en skräddarsydd solparksutbildning vid Glava Energy Center.

Rottneros är ett internationellt specialistföretag inom utveckling och produktion av pappersmassa. I april 2023 beslutade Rottneros styrelse att investera i en solcellspark och ett batterilager vid Rottneros Bruk i Värmland. Investeringarna är ett led i att långsiktigt minska exponeringen mot elmarknaden. Uppstarten är planerad till 2024.

– Kombinationen solceller och batterilager känns tilltalande. Det är en modern och framåtriktad investering, säger Sofia Hidén, platschef Rottneros Bruk.

I juni deltog hon och en delegation från bruket i en skräddarsydd solparksutbildning på plats vid Glava Energy Center i Hillringsberg, utanför Arvika.

Beställarens kunskapsbas viktig

– Utbildningen är en grundkurs för beställare av solparker, i det här fallet en endagsutbildning skräddarsydd för Rottneros Bruk. För att kunna ställa vettiga krav anpassade efter verksamhetens behov behöver beställare ha en kunskapsbas och förståelse för exempelvis grunderna i solenergi och för drift- och underhållsaspekter i solparkskonceptet, säger Magnus Nilsson, VD vid Glava Energy Center, som höll i utbildningen. 

Solcellsparken vid Rottneros Bruk väntas generera drygt 3 GWh årligen vilket kan jämföras med koncernens årsbehov av köpt el som uppgår till omkring 220 GWh. Syftet med batterilagret är främst att bidra till förbättrad balans på elmarknaden, något som även genererar intäkter och därmed avkastning på investeringen.

– Rottneros bruk är en stor elkonsument och den här investeringen kommer bara täcka en liten del av vårt elbehov. Men solcellerna möjliggör mer förnybar energi i systemet och via batterilagret kan vi bidra med stödtjänster till elnätet. Därmed går satsningen i linje med hållbarhetsinriktningen vid Rottneros Bruk, säger Sofia Hidén.

”Mer rustade för projektet”

Solparksutbildningen i Glava är ett exempel på Glava Energy Centers erbjudande om kundanpassade utbildningar. För delegationen från Rottneros Bruk var solparksutbildningen både givande och inspirerande. 

– Den här utbildningen var ett mycket lärorikt avstamp för oss. Den har gjort oss mer rustade för projektet, säger Lars-Gunnar Carlsson, projektledare för Rottneros satsning på solcellspark och batterilager. 

Bildtext: Lars-Gunnar Carlsson, projektledare för Rottneros energisatsning och Sofia Hidén, platschef Rottneros Bruk.

Senast uppdaterad: 2023-06-12