Hoppa till huvudinnehållet

Stor efterfrågan på kunskap om batterilagring

Vilka är möjligheterna, riskerna och vinsterna med batterilagring för fastigheter? Det är frågor som projektörer, installatörer, planerare och ingenjörer allt oftare måste kunna svara på. 16 yrkesverksamma inom bygg, fastighetsutveckling, el och solenergi gick i oktober Glava Energy Center kurs Batterilagring för fastigheter för att öka sina kunskaper.

– Vi kan numera inte sälja en solcellsanläggning utan att frågan om batterilagring kommer upp. Som installationsfirma måste vi kunna svara på en bred variation av batterifrågor från våra kunder, säger kursdeltagaren Oskar Meijer, projektingenjör på Glacell.

Glava Energy Centers tvådagarsutbildning Batterilagring för fastigheter ska ge den kunskap och kompetens som krävs för att kunna planera och projektera smarta lösningar för effektiv batterilagring. Kursinnehållet omfattar bland annat marknadsutveckling, batteritekniker, dimensionering, regelverk samt inköps- och investeringskalkyler. Kursinnehållets bredd välkomnades av deltagarna, som möter samma bredd av frågor i arbetsvardagen.

– Batterifrågan är central när vi planerar och utvecklar en ny fastighet och dess energisystem. Det gäller allt från batteriplacering, batteristyrning och brandrisker till återbetalningstid, flexmarknad och energidelning mellan fastigheter. Som byggföretag måste vi kunna svara på sådana frågor redan i planeringsstadiet, säger kursdeltagaren Franchesca Salcedo, energiingenjör vid Skanska.

Storskalig elektrifiering ger ett ökat intresse

Totalt 16 deltagare fanns på plats under kurstillfället den 19–20 oktober i Glava utanför Arvika.

– Det är deltagarrekord vilket kan ses som ett uttryck för att frågan om att lagra energi i batterier är alltmer relevant att undersöka för allt fler sektorer, säger Hans Nordin, en av utbildarna på kursen och civilingenjör med lång erfarenhet av svaga kraftsystem som UPS och reservkraft.

Bakgrunden till det ökade intresset är enligt Hans Nordin det faktum att samhället står inför en storskalig elektrifiering som enligt bedömare kan innebära en fördubblad eller tredubblad elanvändning i Sverige. Samtidigt varnas för fortsatt höga elpriser och risk för effektbrist i elnätet. Mot den bakgrunden har behoven av en flexibel elförbrukning och möjligheter att lagra el vid överskott ökat.

Vill ge branschen ett större självförtroende

Efterfrågan på smarta helhetslösningar för energilagring ökar snabbt, särskilt bland större fastighetsägare. I det sammanhanget är batterilagring ett intressant alternativ med tanke på att batteripriserna är på väg ner samtidigt som ersättningen för att bidra till elnätet och säkra elnätets stabilitet och kvalitet har ökat.

– Är batterier för lagring av energi en Silver Bullet som löser alla utmaningar? Nej, det tror jag inte. Men batterier är en viktig komponent i ett smart, flexibelt och hållbart energisystem, säger Samuel Wingstedt, utbildare på kursen och energimarkandsspecialist på Polarium.

Behovet av projektörer med kompetens inom batterilager förutspås växa snabbt. Glava Energy Centers kurs syftar till att ge deltagarna kunskap att kunna skräddarsy batterilagringssystem som passar olika kunders behov.

– Om man som projektör eller installatör känner sig osäker kanske man väljer att inte svara på kundernas frågor om batterilagring. Hur gör man praktiskt? Lönar det sig att investera i ett batteri? Kan man lita på affärsmässigheten? Vi hoppas att kursen ger mer kompetens och ökat självförtroende till branschen så att kunderna faktiskt kan få svar på sådana frågor, säger Samuel Wingstedt.

Foto: Enligt kursdeltagaren Franchesca Salcedo, energiingenjör vid Skanska, är batterifrågan central när nya fastigheter ska utvecklas. Foto: Glava Energy Center.

Senast uppdaterad: 2023-04-28