Hoppa till huvudinnehållet

Stort energiprojekt tar avstamp i värmländska kommuner och företag

Glava Energy Center och Karlstads universitet får finansiering för det gemensamma projektet LOKEN – Lokal Energiledning Värmland. Projektet ska under tre år stötta energiomställningen i värmländska kommuner, testa smarta energilösningar och skapa en ny regional samverkansarena för akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland.

– Vi är mycket glada över detta besked! Värmländska samhällen och företag riskerar brist på el inom en snar framtid och genom det här projektet får vi chansen att driva på en hållbar energiomställning och utforska smarta energilösningar på plats i flera av Värmlands kommuner. Projektets styrka ligger i att vi gör detta tillsammans med både universitetet samt ett 30-tal lokala företag och offentliga aktörer, säger Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center. 

Omfattar 30 aktörer i elva kommuner

I slutet av december fattade Tillväxtverket och Region Värmland beslut om att bevilja projektmedel till LOKEN – Lokal Energiledning Värmland. Projektet pågår under år 2024–2026 och ska stötta energiomställningen i ett antal kommuner i Värmland som i sin tur kan motivera och peka ut färdriktningen för fler värmländska kommuner. Projektets totalbudget är 19,5 miljoner kronor och huvudfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Värmland.

Bland projektdeltagarna finns bland annat kommuner, energibolag, fastighetsbolag, elintensiv industri, företag och organisationer. Projektets aktiviteter berör ett 30-tal projektpartners i totalt elva kommuner: Filipstad, Forshaga, Kil, Hammarö, Arvika, Sunne, Eda, Karlstad, Grums, Kristinehamn, Munkfors. I fem av kommunerna – Eda, Arvika, Grums, Munkfors och Kil – ska en ny samarbetsform för proaktiv lokal energiledning utvecklas.

– Vi ska bilda lokala energiledningsgrupper bestående av offentliga och privata aktörer som representerar både energiproduktion, energidistribution och energikonsumtion. Det här är ett nytt bransch- och aktörsöverskridande sätt att arbeta som kan ge kraft, riktning och hållbarhet till kommunernas energiomställning, säger Magnus Nilsson. 

Forskare ger stark kunskapsförankring

Inom ramen för projektet ska också lokala och regionala energiscenarier utvecklas som kan fungera som beslutsunderlag till den lokala energiledningen. Dessutom ska innovativa energilösningar utforskas enligt projektdeltagarnas situation och behov – exempelvis lösningar för produktion, flexibilitet, lagring, hållbara stadsdelar och energigemenskaper. 

Samtliga projektaktiviteter inkluderar forskare vid Karlstads universitet, vilket ger projektet en stark kunskapsförankring. Projektet har också som målsättning att skapa en ny regional samverkansarena för energifrågor för Karlstads universitet, Glava Energy Center, näringsliv och offentliga aktörer. På Karlstads universitets Grants and Innovation Office ser man stora möjligheter med projektet.

– När vi tillsammans kraftsamlar för en hållbar energiomställning och involverar den forskning och kunskap som behövs, skapar vi förutsättningarna för att lyckas. Genom att vi också etablerar en ny samverkansarena för hållbara energisystem inom Karlstads universitet, där vi inkluderar en rad olika expertområden, kommer vi kunna initiera nya forsknings- och innovationssamarbeten, och identifiera vilka utbildningsbehov som finns för att klara av omställningen mot hållbara energisystem, säger Håkan Spjuth, avdelningschef Grants and Innovation Office och koordinator för Akademin för smart Specialisering vid Karlstads universitet.

Mer om projektet

Läs mer om LOKEN, Lokal energiledning Värmland, på projektets webbsida.

Kontaktpersoner

Eva Lingwall, projektledare, Glava Energy Center
eva.lingwall@glavaenergycenter.se 

Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center
070-792 87 28, magnus.nilsson@glavaenergycenter.se  

Håkan Spjuth, avdelningschef Grants and Innovation Office, Karlstads universitet
070-683 10 40, hakan.spjuth@kau.se  

Bildtext: Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center, utanför kontoret i Hillringsberg, Glava.

Senast uppdaterad: 2024-05-24