Hoppa till huvudinnehållet

Stort intresse för kurs i besiktning av solceller

Intresset är stort för Glava Energy Centers nystartade kurs Besiktning av solcellsanläggningar. Vid den fullsatta premiäromgången i mitten av oktober deltog besiktningspersoner, arbetsledare och projektledare samt solcells- och elinstallatörer från både Sverige och Norge. Nu arrangeras ny kursomgång den 24-25 januari 2024.

– Det råder en boom i solenergibranschen, stor konkurrens bland installatörsfirmorna och tyvärr varierande kvalitet i solcellsinstallationerna. Många villakunder vill ha en oberoende part som besiktigar solcellsanläggningarna och vi förutspår en stor efterfrågan på sådana tredjepartsbesiktningar. Vi erbjuder redan idag besiktningar men vill satsa mer på det och den här utbildningen passar bra i det sammanhanget, säger kursdeltagaren Anders Ekelund vid Novus Energy i Karlshamn.

Ökad förståelse för vad en besiktning innebär

Antalet nyinstallationer av solceller och batterier slår rekord varje år i Sverige men parallellt med den positiva branschutvecklingen finns varningstecken. Antalet felanmälningar ökar, Elsäkerhetsverket och försäkringsbolag varnar för bristande installationsarbeten och branschen själv varnar för brist på kvalificerad arbetskraft.

För att möta behovet av säkra installationer och anläggningar har Glava Energy Center startat en besiktningskurs som syftar till att stärka kvaliteten, säkerheten och en fortsatt positiv utveckling i solenergibranschen. 

– Den här kursen ger en förståelse för vad en besiktning är och vad en besiktningsperson tittar efter i en solenergianläggning. Vi går igenom regler och föreskrifter och vad som krävs för att kunna bli en certifierad besiktningsperson. Det är viktigt att förstå att det är en lång process att bli certifierad. Du måste bygga upp din kunskap över tid och det krävs exempelvis många år av dokumenterat arbete med besiktningar, säger kursläraren Per Hederstedt, solcellsspecialist vid Maple Energy och certifierad entreprenadbesiktningsman med 20 års arbetserfarenhet från elbranschen.

Kan stärka företagens egenkontrollprogram

Kursen tar också upp vanliga felanmälningar vid besiktningar, felidentifiering i autentisk miljö i Glava Energy Centers solpark och förebyggande arbete för att minimera antalet felinstallationer. Dessutom omfattar kursen olika besiktningstekniker som att kartlägga fel och brister i en solcellsanläggning med hjälp av drönare och termografering, alltså värmebilder. Kursinnehållet uppskattades av samtliga deltagare, inklusive de som inte huvudsakligen arbetar med besiktningar.

– Genom att lära sig vad en besiktningsperson tittar efter i en anläggning kan vi förbättra företagets egenkontrollprogram och därmed fortsätta leverera hög kvalitet till våra kunder. Det går fort och händer mycket i solenergibranschen så den här sortens kompetensutveckling måste pågå hela tiden, säger kursdeltagaren Alfred Eriksson, montagechef vid SunCity i Karlstad. 

Hoppas att kursen kan stärka en god besiktningssed

På plats vid premiäromgången av kursen i oktober 2023 fanns besiktningspersoner, arbetsledare, projektledare samt solcells- och elinstallatörer. Att kursen lockar en bredd av deltagare tycker kursledaren Per Hederstedt är både intressant och bra.

– En breddad förståelse för besiktningspersoners uppdrag och ansvar även bland installatörer är bra för solcellsbranschen i stort. Det händer tyvärr att en besiktning leder till en laddad situation och i värsta fall konflikt mellan entreprenören och besiktningspersonen. Så jag hoppas att kursen i sig, och bredden av kursdeltagare, kan bidra till att stärka en god och konstruktiv besiktningssed inom branschen, säger Per Hederstedt.

Kursvärderingen visade på nöjda deltagare – både läraren och kursinnehållet uppskattades. Samtliga deltagare upplevde också att utbildningens innehåll var relevant för deras arbete. 

– Det stora intresset för kursen och den fina kursvärderingen bekräftar vår övertygelse att Glava Energy Center, som oberoende utbildningsaktör, kan spela en viktig roll när det kommer till att stärka kompetensen och kvaliteten inom branschen. Efter premiäromgången av besiktningskursen planerar vi nu för vissa förbättringar, exempelvis utökad tid för felidentifiering i solparken, säger Liselott Öberg Stridh, medlems- och utbildningsansvarig vid Glava Energy Center. 

Nytt kurstillfälle 24-25 januari 2024

Glava Energy Centers 2-dagsutbildning om besiktning av solcellsanläggningar omfattar teori och praktisk träning i form av felidentifiering i autentisk miljö i Glava Energy Centers solpark. Kursen ger fördjupad kunskap om besiktning av solceller och de allmänna riktlinjer och föreskrifter som finns. Medlemmar i Glava Energy Center får 10 procent rabatt på kursavgiften. Nästa kurstillfälle är 24–25 januari 2024. Anmäl dig via kalendern.

Kalender

Bildtexter:

Bild 1: Kursläraren Per Hederstedt utför felidentifiering med hjälp av drönare och temografering.
Bild 2: Kursdeltagare från norska energiföretaget Aneo tittar närmare på drönarens fjärrkontroll.
Bild 3: Kursdeltagaren Anders Ekelund vid Novus Energy i Karlshamn i solparken.

Senast uppdaterad: 2023-11-10