Hoppa till huvudinnehållet

Stort intresse för regional energikonferens

Politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå samt representanter från näringsliv, branschföretag och myndigheter i Värmland deltog måndagen den 28 november i den regionala konferensen "Energisituationen i Värmland — vad kan vi göra på kort och lång sikt?". En av arrangörerna var Glava Energy Center som presenterade resultat från en ny regional el- och effektanalys samt bjöd in till projektsamarbete.

Intresset för den regionala energikonferensen var stort. Med runt 120 deltagare var det fullsatt i konferenslokalen på Karlstad CCC. Ytterligare ett 20-tal personer följde konferensen via en livesändning. Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland stod som arrangörer tillsammans med Glava Energy Center och RISE Research Institutes of Sweden.

– I Värmlandsstrategin konstateras att vi vill nå ett hållbart Värmland som förändrar världen. Hållbar energi är en grund för vårt välmående och för Värmlands utveckling. Vi ska samverka för att hitta nya lösningar och det är precis det som den här dagen handlar om, sa Regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) som inledningstalade tillsammans med Georg Andrén, landshövding i Värmlands län.

Analys synliggör elbrist i Värmland

Det breda konferensprogrammet bjöd bland annat på lägesbilder om energisituationen i Europa, Sverige och Värmland, samtal om utmaningar och möjliga åtgärder på kommunal och regional nivå, samt framtidsspaningar. Under rubriken ”Har vi el så att det räcker i Värmland?” presenterade Isac Myrén Andersson och David Olsson, båda projektledare i smarta hållbara energisystem, resultat från en regional el- och effektanalys som Glava Energy Center tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland. En av slutsatserna i analysen, som publiceras i sin helhet under december, är att elproduktionen i Värmland inte täcker det nuvarande och framtida regionala elbehovet men att en utbyggnad av exempelvis vind- och solkraft kan ändra på det.

– I dagsläget importerar vi 30 procent av elen vi förbrukar i Värmland. Den första utmaningen är att minska importen och i stället öka den regionala elproduktionen. Nästa utmaning är att täcka upp för ett ökat elbehov i och med elektrifieringen av industrin och transportsektorn. Det kräver i sin tur en stor utbyggnad av förnybar energi och ett stort fokus på flexibilitet och lagring, sa Isac Myrén Andersson.

Bjuder in till samarbete för ett hållbart energisystem

Magnus Nilsson, VD vid Glava Energy Center, höll en presentation om hinder och möjligheter för ett hållbart energisystem i Värmland, utifrån en förstudie och ett kommande projekt på temat. I förstudien, som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland, har Glava Energy Center fört dialog med ett 30-tal lokala och regionala elproducenter, eldistributörer och elkonsumenter om vad som behövs för att skapa ett smart, hållbart energisystem. 

– Glava Energy Center driver en regional Mission om en proaktiv regional energiprocess. Vi vill bjuda in alla som sitter här, inte minst de värmländska kommunerna, till projektsamarbete. Målet är att skapa ett regionalt samarbetsforum där alla aktörer jobbar tillsammans för att säkerställa hållbar energi till företag, samhälle och privatpersoner samtidigt som vi möjliggör nyetableringar i regionen, sa Magnus Nilsson.

 

Bildtext: Isac Myrén Andersson, projektledare smarta hållbara energisystem vid Glava Energy Center och Stefan Ivarsson, enhetschef RISE Research Institutes of Sweden, intervjuas av Sveriges Radio P4:s reporter under energikonferensen. Foto: Glava Energy Center.

Senast uppdaterad: 2023-04-28