Hoppa till huvudinnehållet

Utbildning ska öka brandmäns trygghet och säkerhet

Brandmän från fem räddningstjänster deltog den 14–15 september 2022 i Glava Energy Centers utbildning Operativ metodik vid brand i fastigheter med solcellsanläggningar. Syftet med utbildningen är att bidra till ökad trygghet och säkerhet i räddningstjänstens arbete med brandsläckning.

– Jag och många andra brandmän har dålig koll på elsäkerhet, och ännu sämre koll när det gäller solceller. Därför ser jag den här utbildningen som jätteviktig för räddningstjänsterna, säger Christer Sjögren, insatsledare vid Sörmlandskustens räddningstjänst och en av deltagarna vid tvådagarsutbildningen på plats i Glava utanför Arvika.

Allt vanligare med solpaneler på fastigheter

Vid slutet av 2021 fanns det över 92 000 elnätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, enligt Energimyndighetens statistik. Antalet nyinstallationer hade 2021 ökat med 46 procent jämfört med året innan. Det här är en trend som förväntas fortsätta och som innebär att räddningstjänster allt oftare släcker bränder i fastigheter där det också finns solpaneler.

– Det är viktigt att brandmän vet hur de ska agera när det brinner i en fastighet med solceller. Syftet med utbildningen är att ge brandmän en större trygghet och säkerhet i arbetet, säger utbildaren Jan-Olof Cleve, elansvarig och ansvarig för verksamhetsutveckling hos solcellsinstallatören Nordic Solar.

En utmaning är att solenergibranschen växer så snabbt, enligt bedömningar mellan 40 och 60 procent per år. Det finns en uppsjö av installations- och monteringsföretag och variationen är stor när det kommer till solpanelernas installation, montering och dokumentation.

– Vid en brand i en fastighet med solceller gäller det att snabbt välja operativ åtgärd och att göra en riskbedömning både utifrån brandställe och installerad teknik, säger utbildaren Johan Lindqvist, soleltekniker och tidigare verksam som brandman.

Utmaning att sprida kunskap inom räddningstjänsterna

Glava Energy Centers utbildning spänner bland annat över grundläggande ellära, solcells- och batterianläggningars komponenter, räddningsinsatser med elektriska och kemiska risker, identifiering och bedömning av risker i anläggningar med solceller och batterier, insatsmetodik med riskminimering och erfarenheteter från utförda räddningsinsatser. En viktig avslutande del av utbildningen är också att prata om hur deltagarna kan fortsätta det kunskapshöjande arbetet tillsammans med kollegorna på hemmaplan.

– Fler skulle absolut behöva gå den här utbildningen och tanken är ju att vi som genomfört den ska förmedla kunskapen vidare till kollegorna på hemmaplan. Men räddningstjänster har begränsat med tid och pengar till utbildning. Det är en utmaning, säger Christer Sjögren.

Vid utbildningen den 14–15 september deltog brandmän från fem räddningstjänster: Räddningstjänsten Sotenäs, Nerikes Brandkår, Sörmlandskustens räddningstjänst, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Bergslagens räddningstjänst. Deltagaren Christer Sjögren är för egen del nöjd med den kunskap och förståelse som utbildningen gett.

– Det här har varit väldigt nyttigt för mig. Det finns många risker i brandmannayrket och innan jag kom hit tänkte jag att solceller och likström är lika med döden. Min aha-upplevelse från utbildningen är att ja, det finns absolut risker, men de är hanterbara, säger Christer Sjögren.

Nästa tillfälle 7–8 december

Glava Energy Centers brandutbildning är Sveriges första rikstäckande utbildning om solceller och brand för räddningstjänster. Utbildningen baseras på MSB:s folder ”Operativ metodik vid brand i fastigheter med solcellsanläggningar” och den har välkomnats av en rad aktörer som Länsförsäkringar, Elsäkerhetsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svensk Solenergi och Räddningstjänsten i Göteborg. Utbildningen gavs för andra gången den 14–15 september 2022. Nästa kurstillfälle är 7–8 december 2022.

Bildtext: Andreas Österlund, Karl-Fredrik Petzäll, Jan-Olof Cleve, Christer Sjögren, Robin Axelsson, Kaj Mattsson, Patrik Ruud och Johan Lindqvist.

Senast uppdaterad: 2023-04-28