Hoppa till huvudinnehållet

Värmlands elnät kan bli modell för hela Sverige

Glava Energy Center ska det närmaste året undersöka möjligheten till flexibel användning och produktion av el i Värmlands elnät. Projektet finansieras av forskningsföretaget Energiforsk och förhoppningen är att resultatet ska leda till en modell som alla Sveriges elnätsägare kan använda.

– Flexibel elanvändning och elproduktion blir allt viktigare, i takt med att andelen el från vind och sol ökar i Sverige och hela Nordeuropa. Ju mer flexibilitet vi har, desto bättre möjligheter för värmländska industrier att utvecklas och expandera utan att behöva vänta på en tidskrävande utbyggnad av elnätet, säger David Olsson, projektledare på Glava Energy Center.
 
Glava Energy Center ska i ett pilotprojekt ta fram en metod för att bedöma möjligheten till flexibilitet i Sveriges elnät. Projektet utgår från situationen i Värmland, där Glava Energy Centers tidigare analys visar att överföringskapaciteten i elnätet som tidigast kan öka efter 2030. Centret ska bedöma möjligheten till flexibilitet dels genom intervjuer med elproducenter och företag som är större elkonsumenter, dels med information om planerade anslutningar till elnätet.
 
Projektet startar i december och ska redovisas i oktober 2024. Det finansieras med 0,5 miljoner kronor av forskningsföretaget Energiforsk. Syftet är att ta fram en metod för hur elnätsföretag kan bedöma hur stort effektbehovet i elnätet kommer vara i framtiden. Målet är att metoden ska kunna kopieras och användas av alla Sveriges elnätsföretag.
 
– Ett mer effektivt sätt att använda våra elnät är mycket viktigt för att Sverige ska klara elektrifieringen, klimatomställningen och fortsätta ha en konkurrenskraftig industri. Det behövs mer kunskap om flexibel elanvändning så det ska bli väldigt intressant att ta del av Glava Energy Centers resultat, säger Susanne Stjernfeldt, ansvarig för elnät på Energiforsk.
 
Ellevio äger cirka 70 procent av elnäten i Värmland. Tomas Brunzell, Ellevios chef för elnäten i Mellansverige, ser stor nytta med projektet.
 
– Våra prognoser visar en dramatisk ökning av elbehovet i framtiden. Vi kommer att behöva kraftig nätutveckling och all elproduktion vi kan få, och för ett stabilt elsystem blir flexibilitet, energilagring och olika sätt att ansluta produktionssätt allt viktigare. Forskningsprojektet blir därför en viktig utgångspunkt för Värmland och hela Sveriges elsystem, säger Tomas Brunzell.

Fakta

Flexibel elanvändning

Flexibel elanvändning handlar om att flytta elförbrukning bort från tider då elsystemet är som mest ansträngt, till tider då förbrukningen är lägre. Det kallas för att minska effekttopparna. För hushåll kan det exempelvis vara att köra tvättmaskinen på natten i stället för när man kommer hem från jobbet. För industrier kan det handla om att minska sin produktion de tider eller perioder när efterfrågan på el är hög och i stället öka produktionen när efterfrågan är lägre. Ju mer flexibel elanvändning, desto mindre behöver Sverige bygga ut till exempel vindkraften, kärnkraften eller elledningarna. Det möjliggör ett jämförelsevis mindre och mer kostnadseffektivt elsystem.

Nya anslutningar till elnätet

Elnätsföretag är skyldiga att vartannat år lämna in nätutvecklingsplaner till myndigheten Energimarknadsinspektionen. De ska bland annat innehålla information om vad som kommer krävas för att elnäten ska kunna ansluta ny elproduktion, som solceller eller vindkraft, liksom nya elförbrukare som industrier. Genom att göra detta kan elnätsföretag bedöma hur stort effektbehovet i elnätet kommer vara i framtiden.

 

Kontakt

David Olsson, projektledare Glava Energy Center:

Susanne Stjernfeldt, områdesansvarig för elnät, vindkraft och solel på Energiforsk:

 

Foto: Tomas Ärlemo, Svenska kraftnät. 

 

Senast uppdaterad: 2024-01-17