Hoppa till huvudinnehållet

Värmländskt solkluster ger företag konkurrenskraft

Omvärldens förväntan på smarta och hållbara energisystem baserade på solenergi är stor. Glava Energy Centers EU-projekt Solkluster ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i Värmland att konkurrera med innovativa produkter och tjänster i den snabbväxande solenergibranschen.

Det är mycket som talar för solenergi och hållbara energisystem just nu. Enligt den svenska energi- och klimatpolitiken ska elproduktionen vara 100 procent förnybar år 2040. Regionalt är ambitionsnivån ännu högre, då Värmland ska vara klimatneutralt 2030. Dessutom växer solenergibranschen med 40–60 procent per år i Sverige, vilket drar intresse från flera stora finansiella aktörer.

– Värmländska små och medelstora företag i solenergibranschen behöver kunna ta del av tillväxten och samtidigt bidra till den hållbara utvecklingen med innovativa produkter och tjänster. Genom projektet Solkluster vill vi stärka både utvecklingen och konkurrenskraften i dessa företag, säger Magnus Nilsson, VD vid Glava Energy Center, som är projektägare för Solkluster.

Innovationsstöd och utökad marknad

Projektet Solkluster löper mellan 2021 till 2023 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Värmland. Syftet med projektet är att skapa en klustermiljö som skapar ett mervärde för små och medelstora företag i solenergibranschen. I solklustret ska företagen bland annat kunna testa och utveckla innovativa solenergilösningar i någon av Glava Energy Centers många testbäddar. Klustret erbjuder också ett brett kompetensnätverk där företagen kan få direktkontakt med allt från stora solenergiföretag och forskningsmiljöer vid Karlstad universitet till potentiella investerare.

Tillför kompetens i snabbväxande bransch

Ett av de deltagande företagen är elinstallationsföretaget Delabglava AB, som är ett av de företag i Sverige som har längst erfarenhet av montering och installation av solpaneler.

– Med hjälp av solklustret kan vi reda ut våra egna och kundernas frågor om befintliga eller nya produkter och tjänster. Det innebär i sin tur att vi kan hålla en hög trovärdighet gentemot kunderna, vilket ger en konkurrensfördel, säger Sissel Danielsson, VD för Delabglava AB, som sedan 2022 ingår i koncernen Sun4Energy.

Trots all branscherfarenhet som finns inom Delabglava behöver företaget tillgång till den samverkan och kompetensutveckling som en innovativ klustermiljö kan ge, anser företagets företrädare.

– Branschen och produkterna utvecklas så oerhört snabbt just nu. Kunskapsnätverk som solklustret är nödvändiga för att få den kunskap och det nätverk som behövs för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas, säger Bengt Danielsson, grundare av Delabglava AB.

Bildtext: Bengt Danielsson, grundare, och Sissel Danielsson, VD Delabglava AB.

Senast uppdaterad: 2023-04-28