Hoppa till huvudinnehållet

Dataskyddspolicy vid Glava Energy Center

Glava Energy Center värnar om din personliga integritet. I denna dataskyddspolicy redogör vi för hur vi samlar in och använder personuppgifter från användare av vår webbplats.

Om personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Exempel på personuppgifter är:

  • namn
  • adress
  • personnummer
  • telefonnummer
  • elektroniska identiteter som IP-adresser och cookies, om de kan kopplas till en fysisk person
  • e-postadresser som förnamn.efternamn@företag.se.

Om dataskyddslagen

Dataskyddsförordningen ska säkerställa en trygg hantering av personuppgifter och skydda medborgarnas integritet. Enligt lagen får personuppgifter bara samlas in för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål. Det är bara nödvändiga personuppgifter som får samlas in och uppgifterna ska skyddas så att obehöriga inte får tillgång till dem samt raderas när de inte längre behövs.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen samt för att kunna genomföra digitala och fysiska event eller utbildningar med deltagare samt för projektredovisning vad gäller deltagare i projektaktiviteter. Vi kan också, efter ditt samtycke, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller annan information från Glava Energy Center.

När samlar vi in personuppgifter?

Insamlandet av personuppgifter kan ske på olika sätt. Det sker exempelvis när du besöker vår webbplats och när du via webbplatsen eller sociala mediekanaler anmäler dig till våra digitala och fysiska event eller utbildningar samt digitala nyhetsbrev.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Personuppgifterna du lämnar är oftast exempelvis namn, organisationstillhörighet, befattning, e-postadress, telefonnummer, e-postadress, organisationstillhörighet, yrkesroll och fakturaadress. Normalt samlar vi inte in information som rör känsliga personuppgifter. Dock kan vi i samband med vissa fysiska event inhämta information om behov av anpassning av lokalen eller specialkost (då förtäring erbjuds). För uppföljning och redovisning av jämställdhet på projektnivå (i hur stor utsträckning offentligt finansierade projektaktiviteter når kvinnor respektive män) kan vi ibland också behöva samla in frivilliga uppgifter om kön.

Hur använder vi cookies och liknande tekniker?

När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är filer med små mängder data, som kan innehålla en anonym unik identifierare. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar endast personuppgifter så länge som det finns ett behov av att spara dem, alltså till dess att ändamålet för insamlandet fullföljts. Generellt sparas uppgifter om medlemmar/deltagare i högst 12 månader efter det att medlemmen/deltagaren inte längre har en pågående relation med Glava Energy Center. Vissa uppgifter kan vi behöva spara längre i enlighet med lagkrav på oss som organisation. Det handlar vanligen om namn och organisationstillhörighet vid deltagande i projektaktiviteter som finansieras av offentliga medel.

Ändringar av dataskyddspolicyn

Glava Energy Centers dataskyddspolicy gäller tills vidare och vi förbehåller oss rätten att vid behov uppdatera texten. Väsentliga ändringar av dataskyddspolicyn meddelas genom ett framträdande meddelande på webbplatsen. Den senaste granskningen av policyn genomfördes 2023-04-28.

Har du frågor?

Du har enligt dataskyddslagen rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter samt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade eller raderade. Dessutom har du rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Glava Energy Center är dataskyddsansvarig för de hanteringen av personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy.

Om du har frågor kontakta kommunikationsansvarig vid Glava Energy Center, Helena Edström.

Dataskyddsansvarig organisation

Glava Energy Center Ekonomisk förening
Box 913
67129 ARVIKA

Organisationsnummer: 769620–9506

Senast uppdaterad: 2023-04-27