Hoppa till huvudinnehållet

Vårt innovationsarbete

Glava Energy Center är ett innovationskluster inom solenergi och hållbara energisystem. Klustret grundas i ett brett, drivet och kompetent medlemsnätverk av lokala, regionala och nationella energiaktörer, en fysisk testinfrastruktur med ett tiotal testbäddar, norra Europas största testpark för solenergi och över tio års erfarenhet av innovationsprojekt.

Sedan starten 2009 har innovatörer, startups och entreprenörer kommit till Glava Energy Center med nya idéer om produkter eller tjänster inom området smarta hållbara energisystem och solenergi. Tack vare samarbetet med en bred variation av erfarna branschexperter och forskare har de innovativa idéerna kunnat utvecklas framåt.

Utvecklingen av prototyper för testning i verkliga miljöer möjliggörs genom Glava Energy Centers resurser i form av testinfrastruktur, exempelvis testpark, laboratorium och väderstation. Hittills har Glava Energy Center drivit ett 70-tal innovationsprojekt inom området solenergi (exempelvis soltält, solkok och off-grid system) samt hållbara energisystem (exempelvis mikronät och batterilagring samt styralgoritmer för dessa).

Living Lab i verkliga testmiljöer

Glava Energy Centers innovationssystem är ett så kallat Living Lab, vilket kan jämföras med ett levande laboratorium. Ett Living Lab präglas av ett samskapande och iterativt arbete med att ta fram testplattformar eller prototyper i verkliga miljöer som löpande testas och, utifrån testresultaten, förbättras. För att nå hög hållbarhet och kundnytta involveras även tänkta slutanvändare för produkten eller tjänsten i innovationsprocessen.

Att systematisera innovationsprocessen på detta sätt är viktigt både för att nå struktur och effektivitet. En bra struktur förenklar samarbetet och utvecklingen av innovationen. Hög effektivitet leder till att innovationen drivs framåt snabbare. Glava Energy Centers målsättning vid innovationsprojekt är att det ska ta mellan sex veckor och sex månader att gå från första idé till första testplattform.

Testbäddar för tester och demonstrationer

En viktig del av Glava Energy Centers Living Lab är testbäddarna. En testbädd är en utvecklingsmiljö för tester och demonstrationer av produkter, tjänster eller processer. Den är också en plattform för samverkan mellan akademier, företag och organisationer. 

Våra testbäddar

Glava Energy Center har testbäddar inom:
  • On-grid system
  • Off-grid system
  • Mikronät
  • Väderstation
  • Vindmätning
  • Demotak

Läs mer om våra testbäddar

Senast uppdaterad: 2023-04-27

Innovation

Innovation kommer av latinets innovare, som betyder "att förnya". En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt eller tjänst, som ingen officiellt tidigare tänkt ut och som under en kreativ utvecklingsprocess visar sig lovande eller fungerande.

Living Lab

Vårt Living Lab, eller levande laboratorium, karaktäriseras av samskapande, en snabb strukturerad process, utveckling och testning i verkliga miljöer och involvering av slutanvändare för ökad hållbarhet. Målet är att gå från idé till prototyp inom sex veckor till sex månader. 

Testbädd

En utvecklingsmiljö för tester och demonstrationer av produkter, tjänster eller processer. Testbäddar är viktiga för att möjliggöra snabbt utvecklingsarbete inom alla branscher.