Hoppa till huvudinnehållet

Demotak

I Glava Energy Centers solpark finns flertalet demotak med olika typer av solcellsinstallationer. Taken är byggda på marknivå, med olika typer av takmaterial som tegel, plåt eller betongpannor. Olika monteringssystem används för att visa på installationsmöjligheter på olika taktyper. Både takmonterade och takintegrerade system visas i solparken.

Då demotaken är byggda på marknivå ges möjligheten att studera och få en känsla av installationer på nära håll, vilket inte fås då man studerar vanliga villatak från marknivå. Möjligheten ges att få känna på monteringsmaterial och se hur systemet byggs upp på de olika taken, vilket kan ge en bättre förståelse av solcellsinstallationen. 

Fem olika demotak

Det finns totalt fem olika demotak i solparken monterat av olika leverantörer: 

  • Kraftpojkarna
  • Otovo
  • Delab Glava
  • Soltech Energy
  • Nordic Solar 

Kraftpojkarnas demotak

Demotaket består av tegel och profilerad plåt. På tegeltaget är stående paneler installerade. På den profilerade plåten finns det både liggande och stående paneler som har installerats. Det sitter optimerare på olika delsystem, vilka är kopplade till en SolarEdge växelriktare. 

Otovos demotak

Demotaket består av Otovos produkt Sunstyle, vilket är takintegrerade solceller och runtomliggande plåt. Kvadratiska solcellpaneler placeras ut genom mönster för att öka systemets estetik. Systemet använder en växelriktare från Sunny Boy av modell 1.5 1VL-40. 

Delab Glavas demotak

Demotaket består av profilerade plåt där panelerna monterats i stående position. Systemet använder en kinesisk växelriktare. 

Soltech Energys demotak

Demotaket består av det takintegrerade systemet Soltech Roof. Systemet är installerat med mindre, avlånga, svarta solcellspaneler för att öka estetiken. Den inkopplade växelriktaren är en Sunny Boy av samma modell som i Otovos system. 

Nordic Solars demotak

Demotaket består av stående modler half-cut solceller på ett tegeltak. Även detta system består av en Sunny Boy, samma modell som Otovo och Soltech Energy använt. 

Senast uppdaterad: 2023-04-27