Hoppa till huvudinnehållet

On-grid system

I Glava Energy Centers solpark finns fyra olika markmonterade system, så kallade On-grid system, som är påkopplade och förser elnätet med solel. Den sammanlagda installerade effekten på systemen är cirka 180 kWp, och de producerar runt 180 000 kWh el årligen som levereras till elnätet. För varje system loggas flertalet parametrar var sjätte sekund. Bland annat mäts och loggas spänning, ström och effekt, vilket exempelvis kan användas som reell data för beräkningar i diverse projekt.

Finansiering

On-grid systemen har tagits fram med stöd av:

 • Interreg Sverige-Norge
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Arvika kommun
 • Arvika näringslivscentrum
 • FEM – Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö
 • Region Värmland
 • Karlstad kommun
 • Kristinehamn kommun 

On-grid system 1 

On-grid system 1 består av 20 multikristallina kiselsolceller från REC Solar, som har en total installerad effekt på 4,5 kWp och producerar runt 4 500 kWh per år. I systemet sitter en växelriktare från SMA, SMA Sunny Boy 4000TL. Stativet kommer från Terrafix och jordankringen är utfört av Jordankartjänst. 

Systemet har även en väderstation, SMA Sunny SensorBox, som mäter vindhastighet, solinstrålning och modultemperatur vilket loggas var sjätte sekund med hjälp av en SMA Sunny Webbox. 

Samarbetspartners bakom testbädden: 

 • Metrum 
 • REC Solar 
 • SMA 
 • Fortum
 • Terrafix
 • Scatec
 • Rejlers 

On-grid system 2 

Anläggningen på On-grid system 2 består av 80 stycken ITS moduler där det finns fyra olika typer av monokristallina kiselsolceller. Den installerade effekten ligger på 17,6 kWp och systemet producerar cirka 17 600 kWh årligen. I systemet sitter fyra ELTEK Valere-växelriktare av modellen Theia 4300tl. Stativet kommer från Solkraft Mounting Systems med jordskruvar från Terrafix. 

Utöver elparametrar mäts även temperatur, luftfuktighet, lufttryck och vindhastighet. Datan loggas genom monitoreringsverktyget PLATINUM Webmaster. 

Samarbetspartners bakom testbädden: 

 • Fortum 
 • ITS Innotech Solar 
 • Metrum
 • Terrafix
 • Eltek
 • Scatec
 • Rejlers 

On-grid system 3 

On-grid system 3 består av 400 multikristallina REC moduler som tillsammans har en installerad effekt på 86 kW, och levererar cirka 86 000 kWh per år till elnätet. Växelriktaren i system är en SUNGROW SG110CX, stativet kommer från Solkraft Mounting Systems och jordskruvar från Terrafix. 

I systemet mäts, utöver elparametrar, vindriktning och nederbörd med Metrum PQ 140. Dataloggning sker med AURORA Datalogger. 

Samarbetspartners bakom testbädden: 

 • Fortum 
 • REC Solar
 • Metrum
 • Terrafix
 • Arvika Teknik AB
 • Scatec
 • Rejlers
 • ABB 

On-grid system 4 

On-grid system 4 består av 300 moduler från SweModule som sammanlagt har en installerad effekt på 73 kW och som producerar runt 73 000 kWh per år. Glava Energy Center äger 23 kW medan Fortum äger 50 kW av anläggningen. 11 växelriktare av typen ABB PSV300 är installerade i systemet. 

Stativet kommer från SweModule Mounting Systems och består, till skillnad från de andra on-grid systemen, av ett ballastsystem med begagnade betongslipers och vägräcken. Systemet övervakas och mäts av monitoreringsverktyget ABB SREA-50.

Samarbetspartners bakom testbädden: 

 • Fortum 
 • ABB 
 • FUSen 
 • Multiconsult 
 • Sonnico
 • SweModule
 • Teknik & Design 
Senast uppdaterad: 2023-05-01