Hoppa till huvudinnehållet

Väderstation

I Glava Energy Centers solpark finns en väderstation placerad för att mäta flertalet väderparameterar. Väderstationen arbetar med hög precision vilket i kombination med dataloggning på solcellerna ger möjligheter till att använda reella data för beräkningar inom diverse projekt.

Finansiärer och samarbetspartners

Systemen har tagits fram med stöd av: 

 • Leader
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
 • Arvika kommun
 • Arvika näringslivscentrum 

Systemen har tagits fram i samarbete med: 

 • Fortum 
 • Metrum 

Väderstationen är monterad på en robot som följer solens rörelse över himlen och styrs av en inbyggd GPS för bästa precision. När det gäller solinstrålning mäter väderstationen flertalet instrålningstyper, nämligen: 

 • Direkt solinstrålning 
 • Indirekt solinstrålning
 • Global solinstrålning
 • Markreflekterad instrålning
 • Anläggningsvinklad instrålning vid 30, 40 och 90 graders lutning 

Även allmänna väderparametrar mäts, som lufttryck, temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning.

Väderstationen kommer från EKO Instruments Europe B.V. och är kopplad till mätsystem från Metrum. All mätdata loggas var sjätte sekund i en databas som är åtkomlig för företag och forskare i branschen. 

Senast uppdaterad: 2023-05-01