Hoppa till huvudinnehållet

Vindmätningsmast

Bredvid solparken vid Glava Energy Center står en 30 meter hög vindmätningsmast som mäter vindhastighet och vindriktning på högre höjder. Det ursprungliga syftet med masten var att mäta vindförhållanden i Hillringsberg för specifikation av vindkraftverk.

En vindgivare sitter på 10 respektive 30 meters höjd.Vindriktning och hastighet loggas med hjälp av en datalogger som är uppkopplad via en WEB-lösning från TEROC. Dataloggernförsörjs med ström via en solpanel och batteri som är fäst på masten. 

Samarbetspartner

Systemet har tagits fram i samarbete med: 

  • TEROC 

Finansiering

Systemet har tagits fram med stöd av: 

  • FEM – Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö
  • Interreg Sverige-Norge
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Arvika kommun
  • Arvika näringslivscentrum
  • Region Värmland 
  • Karlstad kommun 
  • Kristinehamns kommun 
Senast uppdaterad: 2023-05-01