Hoppa till huvudinnehållet
Logo Karlstads Universitet

Karlstads universitet – Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Fakulteten har drygt 400 medarbetare och doktorander, som utbildar och möter omkring 7 000 studerande. Fakultetens verksamhet är organiserad i fem institutioner för utbildning och forskning samt en gemensam administrativ och teknisk avdelning. Fakulteten ansvarar för alla ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar samt andra utbildningar inom bland annat naturvetenskap och folkhälsovetenskap. 

Forskningen bedrivs både i traditionella akademiska ämnen och i flera multidisciplinära forskningsmiljöer. Många projekt fokuserar på omvandlingen av den nuvarande ekonomiska/tekniska kulturen som är baserad på konsumtion av icke-förnybara resurser till en bioekonomi baserad på cirkularitet av miljövänliga och förnybara resurser. Vid fakulteten finns flera framstående forskningscentra och forskargrupper.

www.kau.se/fakulteten-halsa-natur-och-teknikvetenskap