Hoppa till huvudinnehållet
Logo Sunna Group

Sunna Group

Sunna utvecklar, äger, förvaltar och producerar storskalig solkraft. Sunna erbjuder företag och kommuner tillgång till större mängd grön energi. De bidrar även till förnybar elproduktion som dessutom gynnar biologisk mångfald. Solcellsparkerna byggs nämligen på platser som inte fyller något syfte, har lågt natur- och produktionsvärde eller redan är exploaterad och skadad.

www.sunnagroup.com