Hoppa till huvudinnehållet

Varför medlem?

Ett medlemskap i Glava Energy Center ger tillgång till ett kompetensnätverk som med bredd, spets, nyfikenhet och mod arbetar för ett smart och hållbart energisystem. Dessutom erbjuds ett innovationssystem, en testinfrastruktur, unika mätdata och koppling till potentiella kunder och marknader.

Glava Energy Center är en medlemsdriven förening och ett innovationskluster inom smarta hållbara energisystem och solenergi. Vår medlemsskara på cirka 90 medlemmar representerar allt från centrala solenergiaktörer, universitet, kommuner och offentliga intressenter, installatörer och forskare till små och medelstora företag, stora företag, investerare och startups. Vi samarbetar med andra ledande internationella kluster och nätverk och kan koppla din verksamhet till nya marknader. 

Påverka och dra nytta som medlem

Företag och organisationer som är aktiva inom områdena solenergi och smarta hållbara energisystem kan bli medlemmar i Glava Energy Center. Medlemmar kan påverka inte bara det övergripande konceptet för innovationsklustret, utan även innehållet i de aktiviteter och projekt som initieras och förvaltas av Glava Energy Center. Kort sagt får din verksamhet tillgång till kunskap, kompetens och nätverk kopplat till ledande intressenter i det svenska och nordiska ekosystemet, vare sig det är solenergi, lagring, styrning eller digitala lösningar.

Alla aktörer, oavsett roll i energisystemet, kan dra nytta av ett medlemsskap i Glava Energy Center. Medlemserbjudandet kan också specificeras beroende på om verksamheten är någon av följande kategorier:

 • Små och medelstora företag (SMF)
 • Stora företag
 • Startups, Scaleups och investerare
 • Akademi och utbildningsaktörer
 • Kommuner och offentlig sektor

Bli medlem

Stor potential i tillväxtbransch

Potentialen för solenergi och hållbara energisystem är stor. Utvecklingen av solenergi i Sverige och Norden är en viktig komponent för att klimatmål på nationell och regional nivå ska kunna uppnås liksom de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Generella förmåner

Nätverk och samarbeten 

 • Interagera med ledande branschaktörer genom seminarier, workshops och en årlig konferens.
 • Delta i en mötesplats för intressenter i värdekedjan för smarta hållbara energisystem, exempelvis smarta nät, flexibilitet, batterilagring och solenergi.  

Innovation och utveckling 

 • Delta i innovationsprojekt i norra Europas största testanläggning för solenergi i Hillringsberg, Glava, utanför Arvika.  
 • Bidra till och skapa testbäddar i Värmland, övriga Sverige och Norge.
 • Få tillgång till unika mätdata för solelproduktion och väderförhållanden.

Affärsmöjligheter och konkurrenskraft 

 • Öka ditt företags konkurrenskraft, innovationsförmåga och synlighet.  
 • Få hjälp med frågor om marknadsinformation, finansiering och nätverk.
 • Stärk ditt företags energiledarskap och hitta nya affärsmöjligheter nationellt och internationellt.  

Kunskap och kompetensutveckling

 • Delta till rabatterat pris i Glava Energy Centers utbildningar. Medlemmar får 10 procent rabatt på kursavgiften.  
 • Håll dig uppdaterad genom seminarier, workshops och årlig konferens.
 • Förbättra din position i relation till de globala målen i Agenda 2030.

Synlighet och spridning

 • Synlighet via Glava Energy Centers webbplats och fysiska medlemsvägg i lokalerna i Hillringsberg, Glava.
 • Spridning av klustrets och medlemmars verksamhet via digitala kanaler och fysiska event.
Senast uppdaterad: 2024-05-22