Hoppa till huvudinnehållet

Om Glava Energy Center

Glava Energy Center är ett innovationskluster och Sveriges största testbädd, innovationscenter och utbildningsleverantör inom solenergi, solceller och energisystem. Vi har norra Europas största testanläggning för solenergi och solceller och är landets största oberoende utbildningsleverantör inom området. Med nära 80 medlemmar verkar vi för och inom ett brett kompetensnätverk som omfattar entreprenörer, akademi, industri, startups och offentlig sektor.

 

Innovationsprojekt driver utveckling

Vår verksamhet grundar sig i ett starkt kunskapsnätverk som med bredd, spets, nyfikenhet, mod och tyngd driver arbetet för ett smart och hållbart energisystem framåt. Vi bedriver innovationsprojekt med medlemmar och projektpartners som Karlstads universitet, företag, kommuner och region. Tack vare mångåriga gemensamma interregprojekt har vi också ett nära samarbete med Solenergiklyngen och solenergibranschen i Norge. Sedan starten 2009 har vi drivit ett 70-tal innovationsprojekt inom områden som solenergi, smarta elnät, mikronät och batterisystem. 

Vårt innovationsarbete
Våra projekt
Våra medlemmar

 

Utbildning för kvalitet och säkerhet i branschen

Solenergibranschen slår rekord år efter år. Det gäller antalet anläggningar, installerad effekt och mängden producerad el. Parallellt med tillväxtfesten finns vissa varningstecken. Aktörer som Elsäkerhetsverket och försäkringsbolag varnar för bristande installationsarbeten medan branschen själv varnar för brist på kvalificerad arbetskraft och problem med kompetensförsörjningen. 

För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling erbjuder Glava Energy Center en bredd av oberoende utbildningar för att öka branschens kvalitet och säkerhet. Vi skräddarsyr också utbildningar efter behov.

Våra utbildningar

 

Hållbar utveckling genom proaktivt energiledarskap

Den framtida elförsörjningen är en global samhällsutmaning. Energifrågan är central för utvecklingen på alla samhällsnivåer. Det gäller kommuner, regioner, glesbygd och storstäder. Det är ett faktum för både Värmland och världen.

Glava Energy Center drivs av övertygelsen att offentliga och privata aktörer både kan och måste bidra till energitransformationen och den hållbara utvecklingen. Det som behövs är ett proaktivt energiledarskap i organisationer och företag som i sin tur kan möjliggöra både nya beteendemönster och innovativa produkter och tjänster. Det är vår mission att bidra till en sådan omställning till ett smart och hållbart energisystem.

Vår mission

 

Vårt arbetssätt

Vid Glava Energy Center arbetar ett tiotal personer med projektledning, innovationsteknik, utbildningsutveckling, koordinering och kommunikation. För att grunda verksamheten i forskningsbaserad kunskap är verksamheten kopplad till ett Advisory Board med en bredd av forskare inom olika områden vid Karlstads universitet och en styrelse full av branscherfarenhet. 

Kontakt

 

Hur det började

Idén om att starta Glava Energy Center föddes 2007. Då gick solmodulfabriken ScanModul, som var en av världens mest högautomatiserade solcellsmodulfabriker, på högvarv i Glava. Fabrikschefen Tommy Strömberg, nuvarande styrelseordförande för Glava Energy Center, och fabriksgrundaren Alf Bjørseth började formulera idén om att skapa ett internationellt konkurrenskraftigt utvecklingscentrum med solel i centrum.

Idén realiserades i projektet FEM (Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö), som pågick 2008-2011 och medfinansierades av EU genom Interreg Sverige-Norge. Ytterligare en viktig person bakom lanseringen och utvecklingen av Glava Energy Center var därför också den svenska projektledaren för FEM, Per Eiritz, då verksam vid Stål & Verkstad samt näringslivsprofil med stor erfarenhet av regionala utvecklingsprojekt. Han var sedan styrelseordförande i Glava Energy Center under 12 år.

Innovationscentret Glava Energy Center startades 2009 och inom ramen för FEM-projektet formades det till en arena där olika aktörer skulle kunna samverka för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. 

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Korta fakta Glava Energy Center

  • Innovationskluster inom solenergi, solceller och hållbara energisystem.
  • Norra Europas största testanläggning för solenergi.
  • Medlemsförening med nära 70 medlemmar.
  • Har drivit 70 innovationsprojekt sedan 2009.
  • Missionen är att bidra till transformationen till ett smart och hållbart energisystem.

Våra huvudfinansiärer

Medfinansieras av EU
Med finansiering från Region VärmlandArvika Kommun

Vi är medlemmar i

Svensk SolenergiSolenergiklyngen
NSFKunskapsbyen