Hoppa till huvudinnehållet

Hållbara renoveringspaket genom INDU ZERO

INDU ZERO är en förstudie för etablering av en smart och högautomatiserad fabrik för hållbara renoveringspaket till den nordiska marknaden.

I hela norra Europa finns ett mycket stort bestånd av bostäder med hög energianvändning byggda mellan 1950 och 1985, som inte uppfyller dagens och framtida krav. För att uppnå en klimatneutral byggsektor 2045 behöver det befintliga byggnadsbeståndet kraftigt reducera sin energianvändning och öka andel förnybar energi. Energieffektivisering sker lämpligen i samband med renovering. I dagsläget finns inte tillräckligt kostnadseffektiva lösningar, främst på grund av att massproduktion av renoveringspaket är inte tillgänglig.

I Interregprojektet INDU-ZERO har industriella lösningar för detta utforskats. För att förverkliga dessa planer är det nu upp till regioner och olika aktörer att utveckla, etablera INDU ZERO-fabriker och sådana processer för att leverera hållbara renoveringslösningar på marknaden.

Vad ska förstudien leda till?

Denna förstudie syftar både till fördjupade teknikstudier, affärsutveckling samt intressentdialoger med målet att etablera en INDU ZERO-fabrik i Sverige för att leverera till den nordiska marknaden.

Hur genomförs projektet?

Projektet har tre olika arbetsområden:

  • AP 1 - Projektsamordning, analys & strategi
  • AP 2 - Anpassningar av detaljlösningar för den svenska och nordiska marknaden
  • AP 3 - Nätverksbyggande, kommunikativa aktiviteter och bildande av industrikonsortium

Vilka deltar i förstudien?

Projektledande aktör är Sustainacon Sweden som sedan tidigare jobbat med INDU ZERO-konceptet i ett InterReg-projekt som avslutades juli 2022. Partners i projektet är Glava Energy Center och Hållbart byggande i Värmland.

Fakta om förstudien

  • Projektperiod: 1 maj 2022 – 31 december 2023.
  • Huvudfinansiär: Energimyndigheten
  • Totalbudget: 450 000 SEK
  • Projektkoordinator: Sustainacon Sweden AB
  • Projektpartners: Glava Energy Center, Hållbart byggande i Värmland service AB
  • Förstudiens webbsida på Sustainacon Swedens webbplats.
  • Kontaktperson vid Glava Energy Center: David Olsson, se Kontakt.

Senast uppdaterad: 2023-12-29