Hoppa till huvudinnehållet

Inkubator för smarta hållbara energisystem

Vilka resurser, kompetenser och strukturer behövs för att starta en regional inkubator för innovativa affärsidéer inom smarta hållbara energisystem? Det undersökte Glava Energy Center i en förstudie som delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Värmland, Arvika kommun och Westra Wermlands Sparbank. Förstudien pågick mellan december 2022 och augusti 2023.

Startups samt små och medelstora företag (SMF) är centrala i omställningen till ett smart hållbart energisystem. De har potentialen att utveckla och leverera de innovativa, smarta och hållbara produkter och tjänster som behövs i energisystemet. Startups och små SMF präglas dock ofta av små resurser och begränsade nätverk, vilket försvårar kapaciteten att förflytta en smart produkt eller tjänst från idéstadiet till en lönsam innovation.
Mot den bakgrunden har Glava Energy Center genomfört en förstudie om en inkubator för smarta hållbara energisystem. En inkubator är ett stödsystem som erbjuder startups eller små företag med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla affärsidén, det vill säga främja och underlätta vägen mot tillväxt och lönsamhet. 

Vad ska förstudien leda till?

Målet med förstudien var att identifiera och tydliggöra vad som krävs i form av exempelvis resurser, kompetenser och strukturer för att starta en regional inkubator för startups och SMF inom smarta hållbara energisystem. Inkubatorn kan sedan formaliseras, vidareutvecklas och kvalitetssäkras genom exempelvis ett kommande genomförandeprojekt.

Förstudien ska alltså lägga grunden för en ny, relevant och livskraftig regional entreprenörskapsarena. På så sätt bidrar förstudien både till företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft samt till den energiomställning som förväntas och krävs. 

Hur genomfördes förstudien?

Förstudien hade tre olika arbetspaket:

AP1 – Genomförbarhetsstudie

Inom genomförbarhetsstudien undersöks regionala grundförutsättningar för en regional inkubator inom hållbara energisystem. Det handlar exempelvis om att kartlägga tillgängliga resurser och kompetenser och bristande resurser och kompetenser som i stället kan finnas tillgängliga i andra regioner.

AP2 – Organisationsstudie och programinnehåll

I detta arbetspaket genomförs en organisationsstudie för att ta fram roller, ansvarsfördelning och resurssättning. Benchmarkning kommer att genomföras på framgångsrika inkubatorer för att få inspiration och lärdomar. Dessutom tas modeller fram för själva innehållet i inkubatorn. Det handlar om modeller för att arbeta med innovationer i startups och modeller för att arbeta med innovationer i etablerade SMF.

AP3 – Kommunikation

Progressen med förstudiens arbetspaket kommer att löpande kommuniceras externt via digitala kanaler som Glava Energy Centers webbplats, nyhetsbrev, LinkedIn och Facebook. Inom ramen för förstudien kommer även ett antal webbinarier att genomföras, liksom en spridningskonferens.

Fakta om projektet

  • Projektperiod: 12 december 2022 – 31 augusti 2023
  • Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden (huvudfinansiär), Region Värmland, Arvika kommun, Westra Wermlands Sparbank, Glava Energy Center
  • Totalbudget: 1 100 000 SEK
  • Projektkoordinator: Glava Energy Center
  • Kontaktperson vid Glava Energy Center: Isac Myrén Andersson, se Kontakt.

 

Senast uppdaterad: 2023-12-27