Hoppa till huvudinnehållet

Solkluster för företag i solbranschen

Glava Energy Centers projekt Solkluster syftade till att öka möjligheterna för små och medelstora företag i Värmland att konkurrera med innovativa produkter och tjänster i den snabbväxande solenergibranschen. Projektet finansierades bland annat av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf.

Utvecklingen av solenergi i Sverige är en viktig komponent för att kunna nå klimatmålen.Solenergibranschen i Sverige växer med 60 procent per år och nu börjar stora finansiella aktörer intressera sig för branschen. Den största tillväxten sker dock i dagsläget utanför regionen. För att värmländska små-och medelstora företag (SMF) i solenergibranschen ska kunna ta del av den kraftiga tillväxten behöver ett solenergikluster utvecklas där företagen får nätverk och koppling till de största nationella aktörerna som möjliga samarbetspartners och kunder, samtidigt som innovationer, affärer och kompetens utvecklas på ett hållbart sätt.

Vad skulle projektet leda till?

Genom solenergiklustret skapades en mötesplats där värmländska SMF möter nationella aktörer för samverkan, interaktion och gemensam utveckling. Genom att använda Glava Energys Centers innovationsprocess skapades separata utvecklingsdelaktiviteter där innovationer, affärer och kompetens utvecklats hållbart och där de nationella aktörerna tillfört kompetens och är kunder till de produkter och affärsmodeller som de värmländska SMF utvecklat. Genom projektet ska företagen ha fått en ökad lönsamhet och ett förstärkt arbete med hållbarhetsfrågor. Dessutom skapades ett kluster för utvecklingen av solenergibranschen.

Det övergripande målet för projektet var stärkt konkurrenskraft för små och medelstora företag inom solenergibranschen genom:

 • En vidgad marknad då företagen får direktkontakt till de största svenska aktörerna (som kunder och samarbetspartners) och nyutvecklade produkter och affärsmodeller.  
 • En större möjlighet till digital utveckling genom samverkan med projektpartners inom digitalisering.
 • En större möjlighet till hållbar utveckling genom att nya hållbara produkter utvecklats för att möta kundernas ökade krav på hållbarhet.

Förväntat resultatet var att en klustermiljö blir tillgänglig där företagen kan testa sina innovativa solenergilösningar. 

Hur genomfördes projektet?

Inom ramen för projektet har aktiviteter genomförts, exempelvis klusterutveckling, workshops och rådgivning till företag.

Dessutom har en seminarieserie, Solklustret solenergispanar, arrangerats som inneburit ett webbsänt seminarium en gång i månaden där spännande föreläsare fått ge en aktuell utblick i frågor om hållbara energisystem och solenergi.

Seminarieserien Solklustret solenergispanar

Vilka deltog i projektet?

Projekt Solkluster omfattade en lång rad samarbetspartners samt en styrgrupp som listas i faktarutan nedan.

Fakta om projektet

 • Projektperiod: 1 januari 2021 till 30 april 2023. 
 • Finansiering: Huvudfinansiär (50 procent) är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf. Medfinansiering främst av projektpartners nedan.
 • Totalbudget: 4 000 000 SEK 
 • Projektkoordinator: Glava Energy Center
 • Kontaktperson vid Glava Energy Center: Magnus Nilsson, se Kontakt.

Projektpartners

 • Region Värmland
 • Svensk Solenergiförening
 • Solkompaniet AB
 • SVEA Renewable Solar AB
 • Nordic Solar AB
 • Eden Aqua Tech AB
 • Apricus AB
 • CC90 Composite AB
 • Renewable sun energy Sweden AB
 • Delabglava AB
 • Scaaler AB 

Styrgrupp

 • Bjørn Thorud, Multiconsult AS/Scatec AS 
 • Johan Paradis, Paradisenergi AB 
 • Lars Johansson, Karlstads universitet 
 • Ola Mossberg, Arvika Teknik AB 
 • Per Eiritz 
 • Thomas Saubach, Ellevio AB 

Senast uppdaterad: 2023-05-02